Torvalds: Bilarnas CO2-utsläpp ska minska – men medlemsländernas ovilja att leva upp till internationella klimatlöften hindrar riktiga framgångar

En preliminär överenskommelse om nya utsläppsminskningsmål för person- och paketbilar nåddes igår kväll i Bryssel.

Fram till 2025 ska CO2-utsläppen minska med 15% för både person- och paketbilar. Fram till år 2030 ska minskningen vara 31% för paketbilar och 37,5% för personbilar.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), kommenterar förhandlingsresultatet:

– Vi lyckades klart höja målsättningen för personbilarna 2030 jämfört med EU-kommissionens ursprungsförslag. Samtidigt lyckades Europaparlamentet stärka överenskommelsens kraft genom att märkbart minska på de negativa sidor som medlemsländerna försökte få in. Det känns bra. Vi lyckades också få in viktiga skrivelser som förbjuder fiffel med utsläppstesterna, vilket jag är väldigt glad över. Trots detta är slutresultatet tyvärr långt ifrån det som Europaparlamentet ansett vara nödvändigt för att vi ska klara av att hålla oss till Parisavtalet.

– Bara ett par dagar sedan har alla EU-institutioners delegationer och representanter från medlemsländerna under klimatmötet i Katowice talat om vikten av ambitiösa klimatåtaganden. Nu, en måndag kväll i Bryssel bara två dagar senare, var ambitionen som bortblåst. Medlemsländernas och i det här fallet speciellt Tysklands, oförmåga att i praktiken leva upp till talepunkterna i festtalen är vad som hindrade oss från att uppnå riktiga framgångar på till exempel målsättningarna fram till 2025. Det här är oroväckande. Ju lägre vår ambitionsnivå är år 2025, desto högre och brantare måste ambitionskurvan vara när vi närmar oss 2030 och 2050. På grund av gårdagens resultat riskerar vi nu en situation där medlemsländer inte uppnår de bindande klimatmålsättningar vi redan har för 2030 – om krafttagen inte görs i transportsektorn, måste de göras inom jordbruket eller byggnader istället. Hittills har jag inte hört ett enda medlemsland vara villigt att gå den här vägen.

Att senarelägga de nödvändiga framstegen är inte ett seriöst sätt att hantera klimatförändringen på. Att vi två dagar efter klimattoppmötet i Katowice inte kunde komma till ett bättre resultat är talande och måste fungera som en ögonöppnare.

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs föregående artikel

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Läs följande artikel