SFP i Borgå går till val med en bred och stark lista

SFP i Borgå lämnade in en lista med 55 namn. 55 driftiga personer som vill jobba för oss alla Borgåbor och för att Borgå skall vara en ännu bättre hemstad de kommande åren. SFP siktar mot att vara den största gruppen även efter valet.

Vi har en lista som vi kan vara stolta över. Den yngsta kandidaten skall precis fylla 18 denna vecka. Det är en stor glädje att unga vill vara med och påverka hur vår stad utvecklas. Det är roligt att Florenta Dushi valt att ställa upp för oss. Vi har därmed tre stycken kandidater som är under 20 år. Det behövs personer i alla olika åldrar och därför känns det speciellt bra att vi har kandidater födda på sju olika decennier. 

Könsfördelningen bland kandidaterna är jämn, på listan finns 28 män och 27 kvinnor. Kandidaterna representerar en bred grupp yrken och personer från olika bakgrund och med olika meriter. Med finns både erfarna och helt nya kandidater. 

– Jag är stolt över det gäng som har ställt upp för SFP i Borgå, vi har ett mycket starkt gäng kandidater och tillsammans kommer vi göra ett mycket gott val, konstaterar valkoordinator Hanna Lönnfors

Följande personer ställer upp för SFP i Borgå: 

Ahlfors Mikael, Andersin Stefan, Andersson Christer, Andersson Elin, Andersson Robert, Antman Sofia, Björkhem Daniel, af Björksten Peter, Blomander Nicolina, Blomqvist-Valtonen Elin, Böhme Fredrik, Dushi Florenta, Ekblom Sebastian, Fagerberg Charlotta, Forsblom Annette, Halttunen Rosanna, Havila Malin, Holmström Johnny, Foy Aleksandr, Liljeberg Tomas, Liljendal Ron, Lund Bodil, Lökfors Oscar, Lönnfors Hanna, Lönnroth Malin, Mattsson Emilia, Mattsson Hilding, Mattsson Pontus, Mellin-Kranck Gia, Montonen Niklas, Nevalainen Kim, Nieminen Samuli,Nyholm Patrick, Nylander Mikaela, Nymark Andreas, Orrenius, Karl-Johan, Paavola Maria, Pelkonen John, Pynnönen Kristel, Reijonen Otso, Rosengren Anders, Savin Charlotta, Sigfrids Frida, Sundbäck Benjamin, Sveholm Pehr, Sågbom Pia, Särkkä Kristina, Söderberg Johan, Tavastila Frida, Tuomolin Ingalill, Tyyskä Heidi, Utujije-Habiyakare Jacqueline, von Veh Nikolaj, Väyrynen Maria, Wilkman Maj-Louise

 

Man kan läsa mer om våra kandidater och om våra värderingar och målsättningar för kommande valperiod här: www.borgasfp.fi

SFP i Lovisa kompletterar kandidatlistan med ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa kompletterar sin kandidatlista och nominerade ytterligare två kandidater till kommande kommunalval. Dessa kandidater är Thomas Rosenberg och Jannica Ruusunen.

Läs föregående artikel

Mikko Ollikainen: Mer debatt om utbildningspolitiken behövs

- Vi behöver mer diskussion och debatt om utbildningspolitiken – på alla nivåer. Världen förändras i rasande takt och utbildningen ska vara steget före. Genom att hålla frågorna aktuella kan vi bäst garantera att målsättningarna också blir konkret verklighet.

Läs följande artikel