Minister Bergqvist inbjuden till Europarådet i Strasbourg – ”Vi måste fortsätta främja mänskliga rättigheter inom idrott”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist besökte Europarådet i Strasbourg den 30–31 maj. Hon var inbjuden för att presentera Finlands arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet inom idrotten. Bergqvist deltog i ett möte med Europarådets styrkommitté för idrott (EPAS) och diskuterade även temat med Europarådets biträdande generalsekreterare Bjørn Berge. På fredagsförmiddagen ordnade Finlands ambassad en morgonmålstillställning med närmare 50 gäster där finländska Förbundet för mänskliga rättigheter presenterade sin kampanj ”Don’t break the game!”

– Jämlikhetsfrågorna inom idrotten är en prioritet för mig och att främja mänskliga rättigheter är en central del av det arbete. Jag är stolt över att kunna visa upp att vi i Finland jobbat länge och ambitiöst med dessa frågor. Men arbetet för att främja mänskliga rättigheter inom idrott måste fortsätta målmedvetet, säger Bergqvist.

Minister Bergqvist besökte även Europarådets ungdomscenter och samtalade med tjänstemän och diplomater om Finlands arbete inom ungdomssektorn.

Bild: ”Förbundet för mänskliga rättigheters generalsekreterare Kaari Mattila, expert Samuel Bashmakov och minister Bergqvist talade om förverkligandet av mänskliga rättigheter inom idrotten vid ett evenemang som anordnades på Finlands ständiga representation.”

Möller: Sänk rösträttsåldern till 16 även i EU-valet

Inför varje val ställs den eviga frågan om vad ungas roll är i politiken, vilka påverkningsmöjligheter de har och hur de konkret kan delta i samhällsengagemanget trots att det ofta finns en tydlig brist på konkreta åtgärder. SFP:s EU-valskandidat Ingr Möller anser att ungas deltagande spelar en avgörande roll i demokratin.

Läs föregående artikel

Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

Läs följande artikel