Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

Läget har medfört ett behov att dra åt svångremmen med snabb verkan, för att hålla utgifterna i schack. Tjänsteledningen föreslog bland annat rekryteringsförbud och paus i renoveringsprojekt för att stävja eskaleringen av utgifter. 

”En mycket ledsam situation där inga beslut är enkla eller bra. Vi försöker in i det sista trygga att vi inte behöver gå åt nedskärningar inom personalen och vården. För att trygga dessa två är de lösningar styrelsen nu fattade tyvärr nödvändiga”, konstaterar Blomqvist-Valtonen.

På listan fanns också ett förslag om att avsluta utbetalningen av språkbrukstillägg. Språkbrukstillägget är ett lönetillägg som betalas till personal som använder svenska aktivt i sitt arbete. SFP motsatte sig slopandet av tillägget, och lyckades ändra beslutsförslaget.

”Vi motsatte oss att språkbrukstillägget skulle slopas, och fick lyckligtvis stöd. Vi är väldigt lättade att man inte gick åt språkbrukstillägget: det är ett av de främsta och mest effektiva verktygen för att främja servicen på svenska i HUS”, konstaterar Karin Cederlöf.

Minister Bergqvist inbjuden till Europarådet i Strasbourg – ”Vi måste fortsätta främja mänskliga rättigheter inom idrott”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist besökte Europarådet i Strasbourg den 30–31 maj. Hon var inbjuden för att presentera Finlands arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet inom idrotten. Bergqvist deltog i ett möte med Europarådets styrkommitté för idrott (EPAS) och diskuterade även temat med Europarådets biträdande generalsekreterare Bjørn Berge. På fredagsförmiddagen ordnade Finlands ambassad en morgonmålstillställning med närmare 50 gäster där finländska Förbundet för mänskliga rättigheter presenterade sin kampanj ”Don’t break the game!”

Läs föregående artikel

SFP står upp för den svenskspråkiga servicen i Varha!

De politiska förhandlingarna har nu gett resultat i ett kompromissförslag gällande servicenätverket för social- och hälsovårdscentraler, -stationer och serviceställen. SFP är relativt nöjd med kompromissförslaget – utan SFPs insatser hade varken Iniö-modellen, svenskspråkiga Åbo eller koordineringen av den svenskspråkiga servicen tagits i beaktande. Arbetet för att garantera ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster på Kimitoön har stått högt på gruppens agenda. I detta skede ser det ut att också det arbetet bär frukt.

Läs följande artikel