Minister Bergqvist: Rasism finns i vårt samhälle men tillsammans kan vi stoppa det

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist ordnade på onsdag en rundabordsdiskussion om delaktighet för unga med flerspråkig bakgrund. Vid diskussionen deltog representanter från olika städers ungdomstjänster, skolvärlden, föreningar, forskare och ungdomar.

– Vi måste ärligt konstatera att vi fortfarande har strukturer som är diskriminerande och rasistiska. För att nå ett mer inkluderande samhälle behövs en attitydförändring och insatser på många plan i samhället. Vi behöver både riktade åtgärder och strukturella reformer, säger Bergqvist.

Som bakgrund till rundabordsdiskussionen ordnades en e-Panel (digiraati.fi). e-Panelen är en demokratitjänst vid justitieministeriet där deltagarna diskuterar kring ett på förhand överenskommet tema i 1–3 veckor. De viktigaste temana i panelen var att ingripa i rasism och diskriminering på hela samhällets nivå, ge ansvar till unga, högklassig kommunikation, vikten av jämlikt bemötande och flickarbete.

– Många talturer lyfte upp skolans och utbildningens roll. Det är i skolan vi når ut till alla barn och unga för att främja kunskapen om olika kulturer och antirasism. Även andra sektorer som ungdomsarbete och hobbyer är i fokus. För att vuxna som jobbar med barn och unga i större grad ska kunna ingripa behövs mera utbildning i dessa frågor, säger Bergqvist. 

– Debattklimatet i vårt samhälle har blivit väldigt tillspetsat. Vi vuxna, speciellt politiker, har ett ansvar i att forma debatten. Vi behöver alla bli bättre på att ingripa i diskriminerande situationer. Jag tänker föra fram ett förslag om att både ministrarna och riksdagsledamöterna ska utbildas i dessa frågor, säger Bergqvist.

Under diskussionen lyftes konkreta utmaningar som till exempel att de som inte har finska eller svenska som modersmål kan behöva mer tid för att skriva inträdesprov, avsaknad av kulturell kunskap i läroplanen, kostnader för motionsmöjligheter och avsaknad av lättförståelig information om arbetsmöjligheter.

– Det är viktigt att den här typen av diskussioner ordnas för att samla olika aktörer kring ett bord men ännu viktigare att budskapet förs vidare. De konkreta åtgärder som lyftes under diskussionen idag tänker jag lyfta i olika arbetsgrupper och bland mina ministerkolleger. Nästa steg är att ordna en rundabordsdiskussion med experterna från idag, unga och medierepresentanter. Temat skulle vara den offentliga debatten, avslutar Bergqvist. 

 

Christoffer Ingo lämnade in sin fullmakt till riksdagen

Christoffer Ingo, Korsholm, lämnade idag 18.6 in sin fullmakt till riksdagens generalsekreterare. Fullmakten är nu granskad och godkänd av både riksdagens generalsekreterare och talman Jussi Halla-Aho. Ingo inleder sitt arbete som riksdagsledamot 16.7.2024.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson vald till viceordförande för Renew Europe

Anna-Maja Henriksson blivande Europaparlamentariker från Svenska folkpartiet valdes idag till en av vice ordförandena för den liberala politiska gruppen i Europaparlamentet, Renew Europe, dit Svenska folkpartiet och Centern i Finland hör.

Läs följande artikel