Wickström om statsrådets plan för de offentliga finanserna för 2025–2028: Regeringen tryggar ekonomisk tillväxt och välfärdssamhället

Riksdagsledamot Henrik Wickström höll gruppanförande i responsdebatten om budgetramen för de offentliga finanserna för 2025–2028. Wickström lyfte i sitt anförande fram vikten av beslutsamhet och förutseende i den ekonomiska politiken för att besvara de ekonomiska utmaningar Finland står inför.

-Planen för de offentliga finanserna är inte bara ett dokument; det är en tydlig vägledning som ska hjälpa oss att navigera genom osäkerhet och förändring. Vårt ekonomiska landskap har påverkats av globala kriser och snabba teknologiska förändringar. Tack vare regeringens starka handlingsförmåga har vi en plan som innefattar investeringar i kritiska områden som grön omställning, innovation och utbildning, vilket främjar både den ekonomiska tillväxten och den sociala välfärden i Finland, säger Wickström.

Wickström belyser vikten av investeringar i utbildning och forskning för att behålla Finlands konkurrenskraft.

-Den statliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar årligen med cirka 280 miljoner euro. Regeringens beslut om att hålla fast vid tilläggssatsningen på 200 miljoner i grundutbildningen är otroligt viktigt. Regeringen stärker Finlands konkurrenskraft, säger Wickström

Med denna plan har vi tagit steg mot en mer hållbar och robust ekonomisk framtid för Finland. Svenska folkpartiet kommer fortsättningsvis arbeta för vårt välfärdssamhälle. Vi står inför betydande utmaningar, men med beslutsamhet och samarbete kan vi säkerställa ett starkt och stabilt samhälle, avslutar Wickström.

 

Minister Bergqvist: Vi vuxna har ett ansvar över hur vi talar om framtiden!

Riksdagen förde på torsdag en aktualitetsdebatt om hur barn och unga mår. I debatten behandlades teman som ungas mentala hälsa, orörligheten bland barn och unga och regeringens åtgärder för att främja ungas välmående. En röd tråd i debatten var behovet av att stärka ungas framtidstro. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist vill se vuxna ta ett större ansvar för de ungas välmående.

Läs föregående artikel

Partiordförande Anna-Maja Henrikssons tal vid SFP:s partidag

Helsingfors den 15.6.2024

Läs följande artikel