Minister Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande – jag vill bidra till ett ännu bättre SFP

Minister Sandra Bergqvist ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni. Det stundande ordförandevalet är en av orsakerna till att Bergqvist ställer upp till vice igen.

– Att byta partiordförande är en stor sak för ett parti. Det innebär ett nytt ledarskap och nya synvinklar. Jag vill gärna vara med och föra partiet framåt och stöda den nya ordförande i detta arbete, säger Bergqvist.

Bergqvist är andra periodens riksdagsledamot från Egentliga Finland och har fungerat som SFP: s vice ordförande sedan år 2017. I sittande regering är hon idrotts- och ungdomsminister. Hennes erfarenheter ser hon att kan komma till nytta även inom partiledningen. 

– I de utmanande tider vi har framför oss krävs såväl en förmåga att se helheter som både mod och styrka. Som minister utsätts man konstant för dessa prövningar och därför tror jag att jag kan bidra med detta också inom partiledningen, säger Bergqvist.

Bergqvist vill fortsätta jobba för att SFP fortsättningsvis är ett liberalt parti där det är högt till tak och brett mellan väggarna. Hon vill att SFP ska vara ett bra exempel på att man på ett konstruktivt och respektfullt sätt också kan debattera svåra frågor. 

– Min vilja att alltid hitta lösningar och jobba hårt för det jag tror på ser jag som viktiga egenskaper inom politiken. På så sätt vill jag bidra till att göra ett ännu bättre SFP, säger Bergqvist

Regeringens skattelättnader gynnar investeringar Västnyland

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltog i dag i miljöminister Kai Mykkänens (Saml) besök i Ingå. Mykkänen besökte Ingå för att bekanta sig med Joddböle företagsområde. Under dagen ordnades det en separat träff där Mykkänen träffade Wickström och Ingås kommundirektör Robert Nyman samt ett besök till själva anläggningen.

Läs föregående artikel

Riksväg 25 och djuphamnen i Ingå blir en del av EU:s övergripande transportnät – EU- finansiering är nu möjlig

Riksväg 25 och Ingå djuphamn kommer att ingå i EU:s övergripande transportnätverk TEN-T. Både Ingå hamn och riksväg 25 finns nu med på kommunikationsministeriets uppdaterade TEN-T-kartor.

Läs följande artikel