Riksväg 25 och djuphamnen i Ingå blir en del av EU:s övergripande transportnät – EU- finansiering är nu möjlig

Riksväg 25 och Ingå djuphamn kommer att ingå i EU:s övergripande transportnätverk TEN-T. Både Ingå hamn och riksväg 25 finns nu med på kommunikationsministeriets uppdaterade TEN-T-kartor.

Henrik Wickström, riksdagsledamot från Ingå och vice ordförande för SFP, är mycket nöjd över nyheten. Enligt honom är riksväg 25, djuphamnarna i Hangö och Ingå samt kustbanan nu potentiella mål för EU-finansiering. 

– Jag hoppas att detta kommer att sätta fart på utvecklingen av riksväg 25. Vägen är farlig och bör förbättras för flera hundra miljoner euro, uppskattningsvis över 800 miljoner euro. Därför är det bra att vi i framtiden kan använda EU-medel för att förbättra detta vägavsnitt, säger Wickström. 

Wickström har varit med och bildat riksdagens vt 25-nätverk, som har till uppgift att främja utvecklingen av riksväg 25. Wickström anser att nätverket har en viktig roll. Nätverket hade ett möte idag. I mötet deltog också ledningen för NTM-centralen i Nyland. 

-Vi vill från riksdagens sida ge fart åt utvecklingen av riksväg 25. Vi arbetar över regerings- och oppositionsgränserna tillsammans med kommuner och representanter för näringslivet. Detta är viktigt för alla aktörer i Hangö-Mäntsälä-området, säger Wickström. 

Kustbanan är redan en del av det europeiska TEN-T-nätverket. Wickström kommer att undersöka möjligheten att ansöka om EU-stöd för att förbättra kustbanan. Även Ingås stickspår kommer att finnas med på agendan när EU:s finansieringsmöjligheter utvärderas.

Minister Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande – jag vill bidra till ett ännu bättre SFP

Minister Sandra Bergqvist ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni. Det stundande ordförandevalet är en av orsakerna till att Bergqvist ställer upp till vice igen.

Läs föregående artikel

Otto Andersson: SFP:s Samkrets behöver en egen plats i partiets presidium

Riksdagsledamot Otto Andersson anser att Svenska Folkpartiets stadgar behöver ändras så att också SFP:s Samkrets i framtiden kan ha en egen vice ordförande och representant i partiets presidium.

Läs följande artikel