Regeringens skattelättnader gynnar investeringar Västnyland

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltog i dag i miljöminister Kai Mykkänens (Saml) besök i Ingå. Mykkänen besökte Ingå för att bekanta sig med Joddböle företagsområde. Under dagen ordnades det en separat träff där Mykkänen träffade Wickström och Ingås kommundirektör Robert Nyman samt ett besök till själva anläggningen.

Wickström är nöjd över regeringens beslut att främja etableringar inom den gröna omställningen. Regeringen kom överens om skattelättnader för nyetableringar inom den gröna omställningen. Med tanke på Västnyland ser Wickström det här som en positiv sak. 

– Ur Västnylands perspektiv är det här goda nyheter. Det är bra att vi vill främja etableringar till Finland inom den gröna omställningen. Västnyland är unik och kan även locka till sig etableringar inom den här sektorn vilket vi redan kunnat notera, säger Wickström 

Diskussionen angående Blastr Green Steels planer om att bygga en grön stålfabrik väcker diskussion lokalt i Ingå. Wickström säger att han framfört till Mykkänen den oro som det finns angående projektet lokalt men även att det finns en stark vilja att utveckla Joddböle. Samtidigt har han fört fram att staten måste vara redo att stödja Ingå ifall Joddböle utvecklas. Under diskussionen fördes fram bland annat behovet av att utveckla stamväg 51, kustbanan och lättrafikleder i kommunen. 

– Jag förstår att Blastrs planer väcker oro hos ingåborna angående etableringens effekter på närmiljön och klimatet. Lokalt kommer planläggningsprocessen att fungera som en utredning inom ramen för vi kan noggrant granska projektets effekter på vårt samhälle. Jag hoppas även få mer info angående finansieringen, tekniken och hela etableringens omfattning. Ingå är en liten ort och det är viktigt att företagen satsar på att inkludera invånarna starkare. Processen är krävande för lokalpolitikerna som vet att nationella intresset för planerna är stora, säger Wickström.

Wickström säger att befolkningen minskar i Ingå och Västnyland. Enligt honom behövs det fler företag till regionen men angående Blastrs projekt måste kommunen granska projektet noggrant inom ramen för planläggningen. 

– Det är skäl att komma ihåg att det är miljömyndigheterna som har en avgörande roll i detta sammanhang. Ifall befolkningen minskar ytterligare kommer det att påverka servicenivån i Ingå och i hela regionen. Det är inte ett alternativ att Joddböle inte skulle utvecklas. Vi bör också komma ihåg att det är Fortum som är den som varit aktiv med Blastrs etablering i egenskap av markägare, säger Wickström.

Richard Sjölund är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare

Richard Sjölund från Helsingfors är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare. Sjölund är nybliven Politices Magister från Åbo Akademi. Med arbetserfarenhet från bland annat Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för Sjölund med sig en bra uppfattning om statliga myndigheters funktion.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande – jag vill bidra till ett ännu bättre SFP

Minister Sandra Bergqvist ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni. Det stundande ordförandevalet är en av orsakerna till att Bergqvist ställer upp till vice igen.

Läs följande artikel