Näkkäläjärvi kandiderar i Nyland

Ordförande för Sametinget, FD Klemetti Näkkäläjärvi har ställts upp som kandidat i riksdagsvalet 2015 som SFP:s kandidat i Nyland.

Näkkäläjärvi har varit SFP:s kandidat i riksdagvalet 2011 i Lapplands valkrets och kandidat i EU- valet 2014.

– Efter ett moget övervägande beslöt jag ställa upp som kandidat i Nyland. I Lapplands valkrets har SFP utmärkta kandidater och samer uppställda för olika partier. Samerna bor i stor utsträckning utanför sitt hembygdsområde och SFP vill möjliggöra, att samer kan bli invalda i riksdagen från olika valdistrikt, säger Näkkäläjärvi. Näkkäläjärvi forsätter, – SFP har genom sin verksamhet i denna regering skapat förutsättningar för att de grundläggande mänskliga rättigheterna kan utvecklas. SFP är det enda regeringspartiet som respekterar ingångna förpliktelser och som inte ger efter för partipolitiska påtryckningar. Partiordförande Haglund sa att SFP kommer även i fortsättningen att driva samernas rättigheter och ratificeringen av ILO:s konvention 169. Enligt Haglund är en grundläggande människorättsfråga.

Näkkäläjärvi motiverar sin kandidatur vidare: – Finska staten behöver en funktionsduglig regering, som inte ger avkall på grundläggande mänskliga rättigheter, utan fattar beslut om dem. Detta är orsaken till, varför jag beslöt ställa upp for SFP. Jag vill vara med och skapa ett bättre, mer rakryggat och öppnare Finland. SPF har bundit sig i sitt valprogram till FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, miljöskydd och rättstaten. SFP håller sina löften och ger inte avkall på sina värderingar, varför SFP är mitt parti. Politiken är inte söndersmulad. Politiken behöver bara de rätta beslutsfattarna, som är villiga att fatta svåra beslut och handla därefter. Både SFP och jag är sådana aktörer.

– Jag deltar i riksdagsvalet med miljö- och samefrågor samt med minoriteters rättigheter i ett bredare perspektiv i det finska samhället. Finlands gamla och nya minoriteter är en kulturrikedom för Finland och minoriteternas möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin kultur bör främjas. Finland har alltid varit ett mångkulturellt samhälle och vi bör hålla fast vid detta arv, avslutar Näkkäläjärvi sitt meddelande.

Ekman ställer upp för omval

Johan Ekman kandiderar för omval till ordförande för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte

Kretsmötet omvalde Johan Ekman till kretsordförande. Till viceordförande valdes Silja Borgarsdóttir Sandelin och Thomas Holmén.

Läs följande artikel