Nedskärningarna i försäkringssystemet hotar yrkesfiskets framtid

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid. Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

– Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Ministeriets lagberedning, som enligt uppgift skulle halvera fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander. 

Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden. Enligt uppgift planerar jord- och skogsbruksministeriet kraftiga nedskärningar i fiskeförsäkringssystemet.

– Ur en statsekonomisk synvinkel är de planerade nedskärningarna tämligen små, samtidigt som de skulle slå otroligt hårt mot det redan ansträngda inhemska yrkesfisket, säger Stefan Wallin.

– Nedskärningarna strider mot målsättningarna i regeringens eget spetsprojekt, där det sägs att användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna ska främjas. Ifall regeringen på allvar vill värna om det inhemska yrkesfisket bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna, säger Mats Nylund.

För en hållbar och miljövänlig EU-budget

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus.

Läs föregående artikel

Panamapappren är viktiga men det är också källskyddet

Europaparlamentets ”Panama papers”-utskott sammanträdde till sitt första hörande igår tisdag. Utskottet ansvarar för en utredning kring de problem som avslöjades av de så kallade Panamapappren.

Läs följande artikel