Panamapappren är viktiga men det är också källskyddet

Europaparlamentets ”Panama papers”-utskott sammanträdde till sitt första hörande igår tisdag. Utskottet ansvarar för en utredning kring de problem som avslöjades av de så kallade Panamapappren.

Medverkade gjorde fem grävande journalister som alla arbetat med avslöjandet. En av dem var Minna Knus-Galán från YLE.

– Dagens diskussion visar tydligt på var problemen finns. Skatteflykten till Panama började när EU införde nya rapporteringsbestämmelser i ett bankdirektiv år 2003. Det var alltså risken för att olagliga eller obeskattade inkomster skulle uppdagas, som ledde till att också banker i Finland förmedlade tjänster till Panama, säger Nils Torvalds (SFP), som deltar i utskottets arbete.

Informationen om att de finska skattemyndigheterna har krävt att få ta del av YLE:s material om Panamapappren väckte stor uppmärksamhet bland deltagarna. Torvalds ser det hela som mycket bekymmersamt.

– Källskyddet för journalister är enormt viktigt i ett demokratiskt samhälle och en grundläggande förutsättning för grävande journalistik. Att skattemyndigheten i det här fallet försöker tänja på det skyddet är mycket allvarligt i sig, men att skatteverket dessutom tycks agera på uppmaning från finansministeriet gör saken ännu mer problematisk. Denna typen av fall riskerar urholka pressfriheten och skadar Finlands anseende utomlands. Jag räknar med att finansminister Orpo tar frågan på största allvar.

Nedskärningarna i försäkringssystemet hotar yrkesfiskets framtid

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid. Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

Läs föregående artikel

Moderskapslagen färdig att godkännas

Medborgarinitiativet om moderskapslagen som riksdagen debatterar idag skulle säkerställa barnets rätt att ärva båda föräldrar, samt ge barnet rätt att träffa sin andra förälder.

Läs följande artikel