Nej till fler beskattningsnivåer!

Centerns förslag om beskattningsrätt för landskapet skjuts ner av både Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

– Vi ska akta oss för att skapa en modell som ytterligare ökar byråkratin och i praktiken leder till högre totalbeskattning. Det vi nu behöver är en vårdreform som tar vara på det som fungerar väl idag och som erbjuder lösningar på de problem som finns gällande jämlikheten i vården, säger Henriksson.

– Vår största utmaning just nu är att få fler människor ut i arbetslivet. Vi är verkligen inte betjänta av att nu införa trippelbeskattning av arbetsinkomster. Arbete är det landet mest behöver just nu och det är redan idag mycket högt beskattat då vi ser till våra jämförelseländer. Centerns förslag skulle höja skattenivån ytterligare, hävdar Nylund

– Att ge landskapen rätt att beskatta är inte svaret på utmaningen att få fler i jobb och trygga en effektiv och tillgänglig service på ett jämlikt och ekonomiskt hållbart sätt, avslutar Henriksson och Nylund.

Kultur ska vara tillgängligt och fritt, konst ska inte vara lyx för fåtal

SFP presenterade sitt nya kulturpolitiska program

Läs föregående artikel

Skyddshemsplatser och mer flexibilitet för föräldrarna

Våld mot kvinnor och reform av föräldraledigheten är exempel på ärenden som SFP behandlar upp i sitt ställningstagande om jämställdhet.

Läs följande artikel