Kultur ska vara tillgängligt och fritt, konst ska inte vara lyx för fåtal

SFP presenterade sitt nya kulturpolitiska program

SFP:s kulturpolitiska program

Wivan Nygård-Fagerudd presenterade SFP:s nya kulturpolitiska program i dag i Vasa. Nygård-Fagerudd ledde arbetet med att ta fram det nya kulturpolitiska programmet. Den centrala utgångspunkten i SFP:s program är att kultur är en helt grundläggande förutsättning för mänskans förmåga att förstå sin omvärld och sig själv. Därför måste vi enligt SFP först av allt garantera att kultur är tillgängligt för alla. Att begränsa någons tillgång till kultur är att begränsa dennes möjlighet till bildning och förståelse.

– Förmågan att förstå sin omvärld är grunden för vår demokrati. Demokratin utgår ifrån att mänskor kan bilda egna, upplysta uppfattningar. Därför är till exempel biblioteken så viktiga, påpekar Nygård-Fagerudd.

SFP:s kulturprogram poängterar mycket tydligt också att kulturpolitikens uppgift är inte att definiera vad som är konst och kultur, utan att skapa ekonomiska förutsättningar för kulturen att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.

– Partier eller statliga instanser ska inte gå in och försöka dra gränser för vad som räknas som kultur eller konst. Det är SFP fullkomligt främmande att ens tänka i såna banor, säger Nygård-Fagerudd.

Vägkarta för nationalspråksstrategin behövs

Uppföljningen av nationalspråksstrategin bör fortsätta aktivt under nästa regeringsperiod, säger justitieminister och SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Nej till fler beskattningsnivåer!

Centerns förslag om beskattningsrätt för landskapet skjuts ner av både Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund

Läs följande artikel