Nicke Wulff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Nicke Wulff, till vardags rektor på Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo vill kandidera i vårens kommunalval. Wulff är stadsfullmäktigeledamot och gruppordförande för såväl SFP-gruppen i Åbo stadsfullmäktige som SFP-gruppen i landskapsfullmäktige.

– Om SFP i Åbo nominerar mig ser jag framemot att få visa för väljarna att jag fortsättningsvis är kandidaten för dem och förhoppningsvis resulterar detta i ett återval till stadsfullmäktige i Åbo, säger Wulff. 

Åbo stad står inför stora utmaningar och stora investeringsbeslut kommer att behöva tas de kommande åren

– Vi behöver fatta beslut om kollektivtrafiken, stora bygg- och planläggningsprojekt samt få stadens ekonomi i balans. Det finns också fler viktiga svenska frågor som behöver lösas gällande skola, dagvård och hälsovård. Jag är säker på att min erfarenhet från fullmäktige och gruppordförande och de goda kontakter till beslutsfattare i andra partier jag skapat möjliggör resultat. Bara genom samarbete kan vi nå resultat, säger Wulff

Utbildningsfrågor är självklart viktiga för Wulff och han anser att Åbo måste satsa mera på den och värna om sina daghem, skolor, yrkesutbildningar samt universitet och garantera dem så bra förutsättningar som möjligt.

– Behovet av svenskspråkig dagvård och utbildning har ökat de senaste åren och nu är det dags att tänka om och börja bygga nytt. Under nästa valperiod bör vi påbörja byggandet av en ny svenskspråkig enhetsskola med utrymme även för dagvård. Vi behöver stärka de svenska rummen i Åbo, säger Wulff

SFP i Åbo nominerar sina följande kandidater i början av februari och Wulff hoppas att han är en av de nominerade. 

– Det viktiga är att få människor engagerade och att vi som parti lyckas övertyga väljarna varför vi är värda deras röster. Partiets enda målsättning bör vara att säkra det fjärde SFP-mandatet i fullmäktige, avslutar Wulff.

Vesa Hanski vill kandidera för SFP i Åbo i kommunalvalet

Vesa Hanski som suttit två perioder som suppleant i stadsfullmäktige och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden, ställer sig till förfogande som kommunalvalskandidat för SFP i Åbo.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

Många grova fall av mobbning och våld bland unga har uppdagats sedan hösten och detta har varit ett hett diskussionsämne. Bland annat till följd av detta lanserade undervisnings- och kulturministeriet idag tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet och social- hälsovårdsministeriet ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter.

Läs följande artikel