Vesa Hanski vill kandidera för SFP i Åbo i kommunalvalet

Vesa Hanski som suttit två perioder som suppleant i stadsfullmäktige och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden, ställer sig till förfogande som kommunalvalskandidat för SFP i Åbo.

Hanski är överkonstapel och jobbar på Åbo huvudpolisstation som förman inom utryckningsverksamheten. Han är också utbildad yrkestränare.

– Under de två senaste perioderna har jag fått en ingående inblick i beslutsfattandet angående den svenska utbildningen och småbarnsfostran. Jag ser framemot att ställa upp igen om SFP i Åbo nominerar mig som kandidat, säger Hanski.

Ungas välmående, såväl i skolan och på fritiden är hjärtefrågor för Hanski.

– Motiverande och sporrande fritidsaktiviteter håller våra barn friska och sunda, vare sig det är frågan om idrott, kultur eller annan ungdomsverksamhet. Vi vuxna bör engagera oss så att vi kan påverka våra barns framtid, om det sedan gäller via politik eller bara helt enkelt genom att vara som exempel för de unga. Jag vill jobba för ett tryggt Åbo, en stad där barnen även i framtiden kan sig trygga och där alla behandlas lika. Ingen ska behöva vara rädd för att bli utanför, säger Hanski 

– Nästa fullmäktigeperiod har vi flera stora ärenden och investeringar på bordet, bland annat kartläggningen och utvecklingen av Åbo stads idrottsplatser. Beslutsfattare ska ha ryggrad och kunna ta också besvärliga beslut, men det är förstås viktigt att beslut alltid begrundas från olika synvinklar, säger Hanski. 

– Under de åren jag var toppidrottare, lärde mig att jobba hårt för att nå mina mål. Som polis har jag däremot sett samhällets alla nyanser. Att träna unga simmare är viktigt för mig, där kan man konkret påverka att unga mår bättre i sin vardag. Jag har alltid i politiken jobbat för konkreta mål, bland annat tog jag initiativet till både idrottslinjen i Katedralskolan och ungdomsgården i Skansens köpcentrum, säger Hanski.

Rehn-Kivi vill fortsätta jobba för Grankullabornas bästa

Veronica Rehn-Kivi (SFP) ställer upp i kommunalvalet i Grankulla för sjunde gången. Rehn-Kivi har under den pågående fullmäktigeperioden fungerat som stadsstyrelsen ordförande och var under den föregående perioden ordförande för fullmäktige, som den första kvinnan på den posten.

Läs föregående artikel

Nicke Wulff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Nicke Wulff, till vardags rektor på Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo vill kandidera i vårens kommunalval. Wulff är stadsfullmäktigeledamot och gruppordförande för såväl SFP-gruppen i Åbo stadsfullmäktige som SFP-gruppen i landskapsfullmäktige.

Läs följande artikel