Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

Många grova fall av mobbning och våld bland unga har uppdagats sedan hösten och detta har varit ett hett diskussionsämne. Bland annat till följd av detta lanserade undervisnings- och kulturministeriet idag tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet och social- hälsovårdsministeriet ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter.

– Mobbning är som ett ogräs som ställer det till stora bekymmer  om man inte vårdar det. Tyvärr har mobbningen på flera nivåer rotat sig i samhället och skapar även mycket psykisk ohälsa. Det berör alla åldrar men speciellt utsatta är barn i skolåldern, och allt oftare äger mobbningen rum på nätet. Här krävs ett samarbete mellan olika sektorer och myndigheter för att nå det bästa resultatet på gräsrotsnivå, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i kulturutskottet.

Åtgärdsprogrammets målsättning är att garantera att varje barn och ungdom kan få en trygg skolgång utan att vara rädda för våld, marginalisering eller mobbning. I programmet strävar man att ingripa i problem redan från tidig ålder genom småbarnspedagogiken. Personal i skolor och daghem kommer att få utökat stöd i arbetet, och fokus kommer bland annat att läggas på brottslighet bland ungdomsgäng.

– Brottslighet bland ungdomsgäng är ett oroväckande fenomen som blivit allt vanligare. Ungdomsarbete är ett otroligt betydelsefullt förebyggande arbete och en viktig del av åtgärdsprogrammet, säger Ollikainen.

I åtgärdsprogrammet beaktas även koronapandemins följder och den ökade skolfrånvaron bland barn och unga. Programmet kommer att sträva till att förebygga bortfall och marginalisering av unga i skolålder.

Nicke Wulff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Nicke Wulff, till vardags rektor på Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo vill kandidera i vårens kommunalval. Wulff är stadsfullmäktigeledamot och gruppordförande för såväl SFP-gruppen i Åbo stadsfullmäktige som SFP-gruppen i landskapsfullmäktige.

Läs föregående artikel

Henriksson och Blomqvist: Sysselsättningen ska vara i fokus

SFP:s ministrar, justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte Karleby igår och träffade bland annat representanter för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och Karleby stad.

Läs följande artikel