Nicke Wulff ställer upp i EU-valet

Nicke Wulff, 48-år, rektor, tidigare vice ordförande för Svenska folkpartiet, medlem av Åbo stadsfullmäktige samt gruppordförande för Svenska folkpartiets (SFP) fullmäktigegrupp, ställer upp i EU-valet.

– Med min erfarenhet som rektor och inom politiken är jag nu redo att föra fram mina visioner på EU-nivå, säger Wulff.

Wulffs kärnfrågor är minskad byråkrati, en starkare utbildningssektor och en enhetlig EU-politik.

– Vi bör minska på byråkratin inom EU för att öka effektiviteten och göra unionen mer mottaglig för medborgarnas behov. Som rektor vet jag att det är väldigt viktigt att investera i utbildning som en grund för välfärd och utveckling inom EU, säger Wulff.

Wulff ser även städerna som centrala aktörer för framtidens EU och kommer att arbeta för att stärka deras roll i unionens utveckling.

– Städerna och tillväxtcentra kommer att spela en nyckelroll i framtiden, och jag är övertygad om att vi måste arbeta för att förbättra städernas förutsättningar för tillväxt då det gagnar Finland och hela unionen säger Wulff.

Wulff poängterar att EU:s stöd till Ukraina bör fortsätta och lyfter fram vikten av att ha gemensamma spelregler bland EU-länderna.

– Jag vill arbeta för att säkerställa och stärka unionens engagemang med fokus på att främja fred och stabilitet i regionen, säger Wulff. Jag vill även understryka vikten av att alla EU-länder behandlas lika och att vi har gemensamma spelregler inom EU. För mig är det en självklarhet att alla medlemsländer bör följa samma regler och lever man inte upp till våra gemensamma värderingar bör det leda till avsaknad av fördelarna från unionen, säger Wulff.

Anton Nilsson ställer upp i Europaparlamentsvalet

Ministerrådet Anton Nilsson från Mariehamn kandiderar på SFP:s lista i Europaparlamentsvalet som en del av valsamarbetet mellan de åländska samarbetspartierna och SFP. I det senaste valet till Europaparlamentet fick Nilsson näst flest röster på SFP:s lista och har därför varit första ersättare till Europaparlamentet under mandatperioden. Nu är Nilsson redo att axla ansvaret som Europaparlamentariker!

Läs föregående artikel

Norrback: Närservice, företagsamhet och säkerhet lägger grunden till starka regioner

Riksdagen behandlade i dagens plenum Centerns interpellation, stödd av Rörelse nu, om regeringens regionalt diskriminerande politik. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll Svenska riksdagsgruppens anförande i interpellationsdebatten.

Läs följande artikel