Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

Niclas Sjöskog från Purmo i Pedersöre gjorde ett strålande riksdagsval med femte mest röster bland SFP:s riksdagskandidater i Vasa valkrets. Nu siktar han mot Bryssel och ställer upp i EU-valet.

– Jag känner ett stort ansvar att ställa upp i EU valet efter att ha gjort ett gott riksdagsval där nästan 4000 väljare gav mig sitt förtroende. Jag ställer mig till förfogande för att politiken som förs i Bryssel påverkar vardagen på den finländska landsbygden och i synnerhet jordbruket. Vi har en pågående CAP-reform som kommer att ha enorm betydelse för det finländska jordbruket och dess verksamhetsförutsättningar, säger Niclas Sjöskog.

För de finländska skogsägarna är det av yttersta vikt att få sin röst hörd i EU.

– Skogen är vår största naturtillgång som idag växer mera än någonsin tack vare att vi drivit ett aktivt skogsbruk. Intressebevakningen för vårt skogsbruk kommer att ha enorm betydelse under den kommande mandatperioden i EU, säger Sjöskog.

Sjöskog ser att jord- och skogsbruket har en central roll när det kommer till att bekämpa klimatförändringen.

–  De gröna näringarna är de enda som binder koldioxid och det ska belönas, inte bestraffas. EU måste se jord- och skogsbruket som en möjlighet i klimatarbetet, säger Sjöskog.

Under de senaste åren har det skett en betydande ökning av både varg- och skarvstammen och Sjöskog vill att EU tar en aktiv roll i frågan.

– Jag vill att EU för en ansvarsfull och förnuftig politik när det kommer till varg- och skarvfrågan. Det ska vara tryggt att leva och verka även på landsbygden, säger Sjöskog.

Ramieza Mahdi kandiderar för SFP i EU-valet

– Finland är ett öppet, demokratiskt och rättvist land som har en given plats i Europa. I det Europa jag vill bo i så är mänskliga rättigheter en prioritet. Vi kan inte längre förbise de röster inom unionen som vill försvaga de mänskliga rättigheter vi arbetat för i generationers tid. Vi måste stå upp för det vi vet att är rätt. Jag vill lyfta upp de mänskliga rättigheterna på den EU-politiska agendan, säger Mahdi.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har konstituerat sig och till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen valdes riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel