Nils Torvalds uppmärksammar Östersjön under Världsmiljödagen

FN:s världsmiljödag är ett bra tillfälle att tänka på nya åtgärder för att motverka Östersjöns övergödning. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Världsmiljödagen instiftades vid FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Sedan dess uppmärksammas den 5 juni som en dag för information och diskussion om bland annat miljöhot och klimatförändringarna.

Temat för årets världsmiljödag är firandet av den biologiska mångfalden.

– Arbetet för den biologiska mångfalden är en prioriterad del av EU:s gröna giv, som konkretiserades senast när kommissionen den 20 maj presenterade unionens nya biodiversitetsstrategi, säger Nils Torvalds

Nils Torvalds, som under fredagsmorgonen deltog i operationsgruppen Det unika skärgårdshavets webinarium, lyfter samtidigt fram Östersjöns utmaningar.

– När sommarvärmen kommer påminns vi återigen, på ett särskilt tråkigt sätt, om övergödningen och dess konsekvenser. Enligt forskarna kan årets milda vinter, som har medfört ovanligt stora näringsutsläpp, resultera i en rekordstor algblomning.

Nils Torvalds har, allt sedan han tog plats i Europaparlamentet 2012,  tagit initiativ till ett stort antal insatser för en renare Östersjö. I dag fortsätter han arbetet i rollerna som den liberala Renew Europe-gruppens koordinator i miljöutskottet, och en av vice ordförandena i SEArica, parlamentets intergrupp för sjöar, floder, öar och kustområden.

– Utmaningarna med övergödningen kan, precis som klimatkrisens utmaningar, framstå som övermäktiga. Det är därför viktigt att vi under en dag som denna lyfter fram de åtgärder som möjliggör en hållbar, blå tillväxt: teknologiska framsteg, fler våtmarker och en effektivare gödselanvändning, till exempel.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – målsättningen inför sommaren nådd

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 4 juni 2020 nominerat ytterligare 4 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 26.

Läs föregående artikel

Henriksson och Blomqvist om sote-modellen: Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

Regeringen presenterade idag de centrala förslagen i den nya social- och hälsovårdsreformen. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att det är viktigt att reformen nu kommit så här långt.

Läs följande artikel