Norrback: 100 000 € till den svenskspråkiga musikutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat 100 000 € till andra stadiets svenskspråkiga musikutbildning i Jakobstad. Riksdagsledamot, och ordförande för Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur (SÖFUK), Anders Norrback (SFP) är mycket nöjd över beslutet

– Både som riksdagsledamot för SFP och som ordförande för SÖFUk gläder det mig att UKM riktar tilläggsfinansiering till yrkesutbildningen. Tvåspråkighet och utbildningsfrågor är någonting som vi aktivt jobbar för inom SFP. Jag är tacksam till vår undervisningsminister, Anna-Maja Henriksson (SFP), som drivit vår sida i ärendet, säger Norrback.

Allt som allt har UKM beviljat anordnare av yrkesutbildning 12,9 miljoner euro genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2023. Som en del av detta paket fastslogs att en höjning av årets basfinansiering för utbildningsanordnaren, SÖFUK, är nödvändig för att trygga ett tillräckligt och högklassigt utbud av svenskspråkig utbildning inom musikbranschen för hela landets behov. Yrkesakademin i Österbotten är den enda svenskspråkiga yrkesutbildaren i landet som på andra stadiet har grundexamen inom musik i sin utbildningspalett.

– Det här betyder att den enda svenskspråkiga musikutbildningen på andra stadiet i Finland är tryggad för en tid framåt. Samtidigt ger det här också en större trygghet till Novias musikutbildning på tredje stadiet i Jakobstad. Det här är viktigt framför allt för det finlandssvenska musiklivet. SÖFUK har länge arbetat för att trygga musikutbildningen för hela Svenskfinland. Åter igen visat att gediget arbete ger resultat, konstaterar Norrback

RKP Saame firades i Enare

SFP firade i Enare under måndagen 27.11 lanseringen av den officiellt nyregistrerade lokalavdelningen RKP Saame. På plats vid festligheterna var SFP:s partiordförande, undervisningminister Anna-Maja Henriksson, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvistsamt SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Livskraftiga gränsregioner viktiga för hela Europa

EU:s sammanhållningsmedel diskuterades under det allmänna rådets möte i Bryssel senaste torsdag. Genom att fördela dessa medel strävar man till att utjämna skillnaderna mellan olika regioner i Europa, och skapa en bättre balans mellan dem. Finland representerades av Europaminister Anders Adlercreutz. Det spända läget vid Finlands, och EU:s östra gräns uppmärksammades också under mötet.

Läs följande artikel