Adlercreutz: Livskraftiga gränsregioner viktiga för hela Europa

EU:s sammanhållningsmedel diskuterades under det allmänna rådets möte i Bryssel senaste torsdag. Genom att fördela dessa medel strävar man till att utjämna skillnaderna mellan olika regioner i Europa, och skapa en bättre balans mellan dem. Finland representerades av Europaminister Anders Adlercreutz. Det spända läget vid Finlands, och EU:s östra gräns uppmärksammades också under mötet.

– Vår östra gräns har förvandlats från en port mot öst till en hård gräns. Vi behöver anpassa oss till den nya verkligheten som Rysslands beteende lett till. Det är viktigt att gränsregionen hålls bebodd och att människor kan leva och arbeta där. Det är också en säkerhetsfråga, säger Anders Adlercreutz

Finlands linje fick understöd, och nu uppmärksammas också vår östgräns i rådets konklusion. 

– Jag är glad att rådet såg saken på samma sätt och att gränsregionerna finns med i rådets beslut. Det är en verklig arbetsseger för Finland i ett utmanande världsläge, säger Adlercreutz

Norrback: 100 000 € till den svenskspråkiga musikutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat 100 000 € till andra stadiets svenskspråkiga musikutbildning i Jakobstad. Riksdagsledamot, och ordförande för Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur (SÖFUK), Anders Norrback (SFP) är mycket nöjd över beslutet

Läs föregående artikel

SFP: Budgetförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde avslutades i en kompromiss

Nina af Hällström, SFP:s fullmäktigegruppordförande i Västra Nylands välfärdsområde, är lättad över att tjänstemännens förslag till nedskärningar i servicen kunde avstyras under fullmäktigegruppernas förhandlingar till välfärdsområdets budget för 2024.

Läs följande artikel