RKP Saame firades i Enare

SFP firade i Enare under måndagen 27.11 lanseringen av den officiellt nyregistrerade lokalavdelningen RKP Saame. På plats vid festligheterna var SFP:s partiordförande, undervisningminister Anna-Maja Henriksson, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvistsamt SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds.

– Jag är otroligt stolt och glad över att vi nu kan vara här i Enare för att fira att RKP Saame nu officiellt är en registrerad lokalavdelning. SFP har sedan 1990-talet haft verksamhet i Lappland och från och med 2012 även haft invalda ledamöter i ett flertal kommuner.  

– SFP driver aktivt frågor som berör samerna både i riksdagen och inom regeringen och det kommer vi även att fortsätta med. För SFP är det viktigt att Sametingslagen förnyas och går vidare till riksdagen ännu i år i enlighet med regeringsprogrammet. Det här är en viktig fråga som vi har arbetat för i många år, säger Henriksson.

RKP Saames nyvalda ordförande Kirsti Saijets är glad och förväntansfull över sitt nya uppdrag.

 – Vi samer har en viktig roll i att bevara vårt kulturarv och vårt språk, så att vi kan fortsätta att bedriva våra traditionella näringar i framtiden. Här har RKP Saame en viktig roll. Vår uppgift är att driva frågor i SFP som berör samerna och landskapet Lappland och frågor som är viktiga för oss, säger Saijets.

Under besöket i Enare deltog SFP:s samtliga ministrar och europaparlamentariker även i Sametingets 50-årsjubileum på Samiska kulturcentret Sajos. 

Löfström: Regeringens beslut gällande östgränsen är viktigt för landets säkerhet

Regeringens möjlighet att stänga östgränsen kom genom en ändring av lagstiftningen som gjordes med bred majoritet av den förra riksdagen. Man förutspådde då situationer som påminner om det läget vi nu har på östgränsen. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande riksdagsledamot Mats Löfström var med och behandlade lagförslaget ingående under förra mandatperioden både som medlem av grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet. Där slog man fast att hela östgränsen kan stängas i exceptionella situationer.

Läs föregående artikel

Norrback: 100 000 € till den svenskspråkiga musikutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat 100 000 € till andra stadiets svenskspråkiga musikutbildning i Jakobstad. Riksdagsledamot, och ordförande för Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur (SÖFUK), Anders Norrback (SFP) är mycket nöjd över beslutet

Läs följande artikel