Norrback:  Behövligt att regeringen lindrar gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläder sig över att regeringen idag har beslutat att bevilja gårdar statsborgen för lån och på så vis underlätta gårdarnas svåra situation. Borgen beviljas via gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) till ett belopp av högst 15 miljoner euro. En betydande del av detta stöd kommer pälsnäringen till godo.

‑ Pälsnäringen som helhet var den som först märkte pandemins effekter och deras vånda har inte gått obemärkt förbi.  Makerastödet har SFP arbetat aktivt för i regeringen.  Pälsnäringens ekonomiska betydelse för Finland, och i synnerhet Österbotten är stor och det ligger i allas vårt intresse att förhindra en konkursvåg och rädda arbetsplatser, säger Norrback.

Landsbygdsnäringarna har också haft det kämpigt under våren på grund av coronaviruset. Förutom pälsdjursuppfödare har vi livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare, gårdsturismföretag med flera som helt tappat sin marknad som en följd av de förbud och begränsningar som nu råder globalt och i vårt land. Också förseningar i transporter och likviditetssvårigheter bekymrar landsbygdsföretagarna.

– Ett annat synnerligen stort orosmoment för landsbygdsnäringarna är bristen på arbetskraft. Regeringen har redan tidigare beslutit att tillåta inresa för 4 500 säsongsarbetare från länder utanför EU. För att vända på alla stenar i denna fråga gör regeringen det tillfälligt lättare för asylsökanden och de utlänningar som redan finns i landet att arbeta. Alla dessa åtgärder är ytterst välkomna.

Norrback påpekar dock att situationen fortfarande är kritisk. Vi måste hitta ytterligare lösningar till hur vi kan trygga säsongsarbetskraften och ersätta de 16 000 utländska säsongsarbetare som årligen behövs för framförallt vår trädgårdsodling och skogsbärsbranschen.  

 

 

Norrgård: Vi behöver lyssna på skogsbärsbranschen

Skogsbärsbranschen står inför stora svårigheter om inte utländska bärplockare kan komma till Finland inför denna bärsäong. Österbotten drabbas i allra högsta grad om inte branchens företag erhåller den hjälp till bärplockning som behövs.

Läs föregående artikel

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden.

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men bägge strategier måste beakta finländska förhållanden. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs följande artikel