Norrgård: Vi behöver lyssna på skogsbärsbranschen

Skogsbärsbranschen står inför stora svårigheter om inte utländska bärplockare kan komma till Finland inför denna bärsäong. Österbotten drabbas i allra högsta grad om inte branchens företag erhåller den hjälp till bärplockning som behövs.

– Bara i Österbotten har vi flera företag som såväl direkt som indirekt berörs av följderna om utländska bärplockare inte finns när bärsäsongen inleds, säger Martin Norrgård, kretsordförande för SFP.

Norrgård hoppas nu att minister Tuula Haatainen ger skogsbärbranschen möjligheten att också denna säsong anställa utländska bärplockare. Beslutet tas antagligen inom kort.

– Det har visat sig vara svårt att ersätta den utländska arbetskraften med någon annan. Vi har ett bolag i Korsholm som tänkt göra flera miljoners investering för lager och produktion. Det här bestyrker bara hur viktig exporten inom Österbotten är och hur beroende vi är av den, säger Norrgård och fortsätter:

– Från kretsens sida har vi lyft upp detta inför beslutstagandet och hoppas att minister Haatainen kan ta ett beslut som gör att vi kan ha närproducerade syltprodukter i affärshyllan. Får vi inga bärplockare till Finland kan det vara slutet för en hel bransch.

Rehn-Kivi: Coronakrisen visar på vikten av vacciner!

I Finland har antalet nya coronafall sjunkit under de senaste veckorna. Läget är trots det inte förbi. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) betonar att bekämpningen av så väl coronaviruset som andra virussjukdomar kräver effektiva vacciner. Detta förutsätter både internationellt samarbete och stöd till forskning och utveckling.

Läs föregående artikel

Norrback:  Behövligt att regeringen lindrar gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläder sig över att regeringen idag har beslutat att bevilja gårdar statsborgen för lån och på så vis underlätta gårdarnas svåra situation. Borgen beviljas via gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) till ett belopp av högst 15 miljoner euro. En betydande del av detta stöd kommer pälsnäringen till godo.

Läs följande artikel