Norrback: Bra att gipsbehandling för åkermark främjas

Riksdagen behandlar idag i första behandling ett lagförslag som inför ett nytt stödsystem för åtgärder som främjar vatten- och havsvård. I och med det nya stödsystemet kan NTM-centralerna bevilja stöd för åtgärder som främjar vatten- och havsvård i form av varor och tjänster. I nuläget är detta inte möjligt. Ändringen har att göra med regeringsprogrammets mål om att utvidga spridningen av gips på åkermark för att skydda Östersjön och uppnå en god ekologisk status i våra vatten. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) välkomnar förändringen.

‑ Eutrofieringen som leder till bland annat algblomningen i Östersjön är fortfarande ett stort problem. Med gipsbehandling av åkermark kan vi på ett snabbt och effektivt sätt minska fosforbelastningen till vattendragen. Fördelen med den nya stödformen är att stödmottagaren inte själv behöver upphandla varorna och tjänsterna och därmed inte heller binda sina egna resurser för genomförandet av åtgärden, säger Norrback.

Gipsbehandling är en ny innovativ vattenskyddsmetod som på lämplig åkermark ger resultat upp till fem år. Gipsens effekt går ut på att den binder fosfor i marken och minskar den eutrofierande urlakningen av näringsämnen från åkrar till vattendrag. I fortsättningen kan NTM-centralerna bevilja stöd i form av gips och inbegripa leverans, lagring och spridning av gips på åkermarken. Stödspecifika bestämmelser ges genom förordning.

‑ Med hjälp av goda innovationer så som gipsbehandling av åkrar kan vi minska urlakningen av näringsämnen från marken till vattendragen och på ett kostnadseffektivt sätt uppnå våra mål för vatten- och havsvården. Vettiga miljöåtgärder som baserar sig på vetenskap och sunt bondförnuft gör att vi får en vinn-vinn-situation där både jordbrukaren och vattendragen vinner.

Torvalds: Vi föreslår ambitiösa och realistiska ändringar till klimatlagen

De politiska grupperna i Europaparlamentet har nu fört fram fler än 1.000 ändringsförslag till den kommande klimatlagen. – Sannolikt kommer slutprodukten från parlamentet ligga nära Renew Europes ambitiösa och realistiska förslag, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Biaudet: Återhämtningsfonden behövs både för ekonomin och klimatkrisen

Coronapandemikrisen är en kris som inte kan stoppas genom att bygga nya murar i Europa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. För att lösa den behövs gemensamma satsningar på tillväxt och återhämtning, framhåller hon.

Läs följande artikel