Biaudet: Återhämtningsfonden behövs både för ekonomin och klimatkrisen

Coronapandemikrisen är en kris som inte kan stoppas genom att bygga nya murar i Europa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. För att lösa den behövs gemensamma satsningar på tillväxt och återhämtning, framhåller hon.

– En kris är alltid en möjlighet. Återhämtningsfonden erbjuder en möjlighet för Europa att få igång den europeiska ekonomin, och samtidigt styra investeringarna till hållbarhet. Vi tacklar vi två utmaningar på en gång, både den ekonomiska krisen och klimatkrisen.

Eva Biaudet höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i aktualitetsdebatten om EU:s återhämtningsfond på torsdag.

– SFP anser att en fond för tillväxt och återhämtning behövs, men vi bedömer att bidragsdelen borde vara mindre och lånedelen större, eftersom det ger tydligare incentiv för att pengarna ska användas rätt. Viktigt är också att betona att fonden skapas för denna kris. 

Den får inte bli en fortgående mekanism. Det handlar alltså om att åtgärda den djupdykning i ekonomin som coronaviruset har gett upphov till.

– Kommissionens ansvar är att övervaka att medlen används i enlighet med våra klimatmål, att konkurrenskraften ökar och sysselsättningen förbättras, samt att paketet stärker våra rättssamhällen och europeiska värderingar, säger Biaudet.

Norrback: Bra att gipsbehandling för åkermark främjas

Riksdagen behandlar idag i första behandling ett lagförslag som inför ett nytt stödsystem för åtgärder som främjar vatten- och havsvård. I och med det nya stödsystemet kan NTM-centralerna bevilja stöd för åtgärder som främjar vatten- och havsvård i form av varor och tjänster. I nuläget är detta inte möjligt. Ändringen har att göra med regeringsprogrammets mål om att utvidga spridningen av gips på åkermark för att skydda Östersjön och uppnå en god ekologisk status i våra vatten. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) välkomnar förändringen.

Läs föregående artikel

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – målsättningen inför sommaren nådd

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 4 juni 2020 nominerat ytterligare 4 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 26.

Läs följande artikel