Norrback: Efterlängtat beslut gällande vargen

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläder sig över att den stamvårdande vargjakten börjar i början av 2022. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde en förordning som tillåter stamvårdande jakt på varg från och med år 2022. Kvoten är 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar.

-Jag gläder mig verkligen för att vi nu äntligen kan börja den stamvårdande vargjakten. Detta är en viktig signal om att oron för vargproblemet som är verklighet i Österbotten tas på allvar. Kvoten med 20 vargar löser inte hela problemet, men gör det möjligt att ingripa med problemet där det behövs mest säger Norrback.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning av vargpopulationens storlek fanns det 28 vargflockar i Finland i mars i år. Utöver dessa flockar fanns det 20 revirmarkerande vargpar. Det är Finlands största vargstam på hundra år.

-Uträkningarna och de ökade observationerna på vargar bevisar att åtgärder för att kontrollera vargstammen behövs säger Norrback. 

Dispenserna för stamvårdande jakt beviljas av Finlands viltcentral. Kvoten gäller inte vargar som avlivas på polisens order och inte heller vargar som elimineras med stöd av dispenser som viltcentralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet.  

-Jag vill tacka alla som medverkat att vi nu kan påbörja den stamvårdande vargjakten. Detta är ett första steg mot en vettigare vargpolitik, som beaktar behoven hos människor som bor i vargrevir. Arbetet med att kontrollera vargstammen fortsätter, avslutar Norrback. 

SFP går till val med starka kandidater i Mellersta Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med fyra namn i Mellersta Nylands välfärdsområde tisdagen den 14 december. SFP har ingått tekniskt valförbund med Centern i välfärdsområdet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz presenterar en modell för lokala avtal

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill stärka förhandlingskulturen och förnya den på sätt som motsvarar den moderna arbetsmarknadens behov. I tankesmedjan Liberas färska rapport presenterar Adlercreutz tillsammans med Björn Wahlroos och Janne Juusela reformer som behövs för att sätta fart på Finlands ekonomi. I rapporten presenterar Adlercreutz en för finska förhållanden skräddarsydd modell för lokala avtal.

Läs följande artikel