Naturskydd samt jakt och fiske är inte oförenliga intressen.
SFP arbetar för att en hållbar och etisk fiskerinäring, viltvård och jakt.
Vi värnar både om möjligheter till företagande i dessa branscher och om en respekt för djurens välbefinnande. Tillstånd för olika former av jakt ska basera sig på regionala förhållanden och förankras bland lokalbefolkningen.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker

Kontakt »