Norrback: Finland ska vara vägvisare i konfliktlösandet

-Svenska riksdagsgruppen och SFP ser det som fullt motiverat och viktigt att Finland deltar i utbildningsinsatser i Irak och i irakiska Kurdistan. Detta för att bidra till att återställa säkerheten och stabiliteten i regionen.

Detta betonar Anders Norrback  i sitt gruppanförande, då riksdagen på måndagen diskuterade statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Finland ska även framöver ta en aktiv roll i konfliktlösandet på den internationella arenan. Den kompetens och erfarenhet som Finland har som land att agera i fredsbevarande uppdrag förpliktigar Finland att vara aktivt i Europa och internationellt.  

-Det ska synas att Finland har förmåga och framförallt stor erfarenhet att ta initiativ för att lösa konflikter. Vi är inte på den internationella arenan för att vara passiv åskådare eller för att blunda för de problem som förs, understryker Norrback.

Enligt Norrback kan den erfarenheten som fås av krishanteringsuppgifterna vara mångfacetterade. Förutom att förbättra levnadsvillkoren i de krisdrabbade områdena, är operationerna även viktiga för att upprätthålla den egna kompetensen.

-Från ett bredare säkerhetsperspektiv är det viktigt att vi är med och utbildar både militär och civila krishanterare, samt hjälper svårt krigssargade länder som exempelvis Irak att återfå stabilare, mänskligare levnadsvillkor. Sådana operationer stöder också upprätthållande av den egna kompetensen. SFP och Svenska riksdagsgruppen finner de rimligt och ansvarsfullt att den finländska helhetinsatsen för att stärka säkerhetsläget i Irak hålls på nuvarande nivå, avslutar Norrback.

Bergqvist glad över bemanningsstöd till finskflaggade fartyg

Riksdagen har idag godkänt regeringens lagförslag om ett temporärt stöd till sjöfarten till följd av coronapandemin. Riksdagsledamot från Egentliga Finland och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist är glad över beslutet.

Läs föregående artikel

STRAND: Finland kan bli toppnation inom energiforskning

Det är viktigt att fokusera på projekt som uttryckligen aktiverar även privata investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt på tisdagen.

Läs följande artikel