Politik A-Ö: Internationella insatser

Vi arbetar för att Finland aktivt deltar i FN:s, EU:s och Natos insatser för kris- och konflikthantering på de platser där de behövs och bidrar med hjälp inom de kompetensområden som Finland specialiserat sig inom.