Politik A-Ö: Internationella insatser

Vi arbetar för att Finland aktivt deltar i FN:s, EU:s och Natos insatser för kris- och konflikthantering på de platser där de behövs och bidrar med hjälp inom de kompetensområden som Finland specialiserat sig inom.

I vår görs viktiga beslut för Finlands framtid

För två år sedan var det undantagsförhållanden i vårt land. Orsaken var ett envist virus, covid-19, som skulle bli vår objudna gäst i såväl Finland som i hela världen för flera år framåt. Vi har alla prövats hårt av coronatiden, och vi hade inte ännu hunnit lägga den krisen helt bakom oss, före Putin och Ryssland slungade in oss i följande kris.