Norrback: Ineffektiv miljöförvaltning ingens fördel

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen.

Då kommunala och statliga myndigheter tolkat miljölagar och -bestämmelser olika kan det leda till oförväntade följder för näringsidkare. I värsta fall kan otydliga tolkningar och långa byråkratiska processer leda till att näringsidkarnas investeringar uteblir.

– Miljöförvaltningen måste vara konsekvent och olika myndighetsbeslut kan inte stå i strid med varandra. Man måste kunna våga investera inom lantbruksnäringen, något som nu försvåras på grund av dålig kommunikation mellan myndigheterna och olika lagtolkningar, säger Norrback. 

I dagsläge är det alltför vanligt att beslut överklagas, vilket leder till utdragna processer. En långsam och ineffektiv förvaltning är inte till någons fördel. De beslut som kommunen tar, i enlighet med sin lagtolkning, bör vara bindande. 

I sitt spörsmål vill Norrback veta hur miljöministeriet och ansvariga ministern Krista Mikkonen säkerställer en effektiv handläggning och minimerar antalet överklaganden. En pålitlig byråkrati är väsentlig för jordbrukarnas möjligheter att investera. 

Wickström vill ha svar av Trafik- och kommunikationsministeriet om kustbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström undrar när trafik- och kommunikationsministeriet ska ta ställning till kustbanan och dess öde. Enligt Wickström har ministeriet förbisett kustbanan i den framtida utvecklingen av bannätet. Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på tisdagen att planerna på en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev klart när bolaget Turun Tunnin juna Oy grundades. Bolaget ägs till 51 procent av staten.

Läs föregående artikel

Henriksson om SFP:s nya historik: “Ett statsbärande parti med förhållandevis mycket makt”

Svenska folkpartiet i Finland gläntar på locket och berättar vad som hände bakom kulisserna under en del av partiets långa historia. SFP utkommer nu med sin färska historik – “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU” – skriven av Torbjörn Kevin.

Läs följande artikel