Wickström vill ha svar av Trafik- och kommunikationsministeriet om kustbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström undrar när trafik- och kommunikationsministeriet ska ta ställning till kustbanan och dess öde. Enligt Wickström har ministeriet förbisett kustbanan i den framtida utvecklingen av bannätet. Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på tisdagen att planerna på en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev klart när bolaget Turun Tunnin juna Oy grundades. Bolaget ägs till 51 procent av staten.

– Jag undrar när man inom trafik- och kommunikationsministeriet tänker se över kustbanan på allvar? De västnyländska kommunerna har haft ett möte med minister Harakka om kustbanan i år – men inget konkret med tanke på utvecklingen har skett, säger Wickström.

De västnyländska kommunerna har bildat ett gemensamt nätverk för att föra fram behovet av att utveckla kustbanan. Man har från regionens del föreslagit att kustbanan till exempel skulle utvecklas med fler mötesplatser för tågen. Det här kombinerat med utvecklandet av Esbo stadsbanan skulle öka kapaciteten längs med kustbanan väsentligt. Hangö-Hyvingebanans elektrifiering skulle också möjliggöra nya direkta tågförbindelser mellan Helsingfors och Hangö, konstaterar Wickström. 

– Det är bra att kustbanan fått anslag för nödvändiga reparationsarbeten. Nu krävs det ändå ett aktivt grepp från statens sida när det gäller kustbanans fortsatta utveckling, säger Wickström.

Enligt Wickström finns det redan nu ett behov att utveckla den befintliga banan med tanke på dagens behov. 

– Ifall Finland vill uppnå de befintliga målsättningarna med tanke på klimatarbetet måste vi satsa på att utveckla den befintliga infrastrukturen. Kustbanan kan inte heller framöver bli enbart en närtågsbana eftersom förbindelserna både västerut och österut från Västnyland måste fungera, säger Wickström. 

Vi vill bidra till ett gott kommunalval för Svenska folkpartiet!

Styrelsen för SFP i Stor-Köklax ställer mangrant upp i kommunalvalet i Esbo

Läs föregående artikel

Norrback: Ineffektiv miljöförvaltning ingens fördel

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen.

Läs följande artikel