Norrback: Nödvändigt att tillsammans arbeta för en klimatneutral framtid

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade klimatplanen för markanvändningssektorn. Klimatplanen för markanvändningssektorn innefattar klimatåtgärder som gäller jordbruksmark, skogsbruket och förändringar i markanvändningen.

– För att uppnå det som är det bästa för oss alla, är det väsentligt att vi har markägarna med som stöder dessa åtgärder. Det är nödvändigt att vi tillsammans arbetar för en klimatneutral framtid, med sporrande ekonomi och nya innovationer. Vi har i Finland hög nivå på trovärdigheten och tilliten till våra myndigheter. Detta är ytterst värdefullt och det ska vi värna om. När vi gör ingrepp i människors vardag måste vi ha alla med. Därför anser vi i SFP att alla åtgärder som planeras ska förankras väl, både i samhället och hos de som direkt påverkas av åtgärderna. Folket har rätt att i tydliga ordalag och i god tid förstå vad åtgärderna handlar om och hur de på bästa sätt kan förbereda sig på dem. Äganderätten ska alltid respekteras, säger Norrback i sitt anförande. 

Norrback lyfter också fram vikten av en helhetsbild i beslutsfattandet.

-Vi ska inte vara för svartvita i våra åsikter utan vi måste kunna tala om både för- och nackdelarna med olika åtgärder. Även om det är nödvändigt att minska kolutsläppen måste vi också ha förståelse för bonden. Åtgärderna som vi vidtar måste vara rättvisa och hållbara, så att vi har inhemsk mat på borden även i framtiden, säger Norrback.

Torvalds igen i topp

Varje år presenteras utredningar över vem som har vilket inflytande i Europaparlamentet. Också i år finns Nils Torvalds (SFP/Renew) med i toppskiktet, men samtidigt är det viktigt att vara en aning försiktig med den här sortens statistik. Undersökningen ger ett närmevärde, men är ingen absolut sanning.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Finland har en målmedveten och stark försörjningsberedskap

Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) fram att Finland gjort målmedvetna satsningar på försörjningsberedskapen och att vi därmed kan konstatera att landets försörjningsberedskap är god.

Läs följande artikel