Torvalds igen i topp

Varje år presenteras utredningar över vem som har vilket inflytande i Europaparlamentet. Också i år finns Nils Torvalds (SFP/Renew) med i toppskiktet, men samtidigt är det viktigt att vara en aning försiktig med den här sortens statistik. Undersökningen ger ett närmevärde, men är ingen absolut sanning.

Parlamentets presidium får naturligtvis höga poäng. Om den positionen dessutom kan kombineras med att personen är ordförande för sitt lands delegation får hen ytterligare bonuspoäng. Avigsidan i sammanhanget är att poängsättningen på basen av position inte nödvändigtvis säger särskilt mycket om det dagliga arbetet.

Men topp fyra bland Finlands Europaparlamentariker stämmer ganska bra med verkligheten. Det är parlamentets viceordförande Heidi Hautala (Gröna) på första plats, Nils Torvalds (SFP/Renew) på andra plats, Ville Niinistö (Gröna) är tredje mest inflytelserika och Elsi Katainen (Kesk./Renew) fjärde. Listan pekar på att arbetet för den gröna given, som mest har sysselsatt medlemmarna i miljöutskottet (ENVI), industriutskottet (ITRE) och jordbruksutskottet (AGRI), har givits stor betydelse.

Av alla parlamentets 705 meppar är Hautala tredje på listan, Torvalds 37:e, Niinistö 76:e och Katainen 95:e.

Länk till utredningen:

https://eumatrix.eu/en/blog/meps-influence-index-2022-top-100-most-politically-influential-meps

Välfärdsområdets SFP-fullmäktigegrupp bjöd in till en förmiddag fylld med information, hopp och realism

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde höll sitt första informationstillfälle för allmänheten i Pargas på lördagen. För fullmäktigegruppen är det viktigt att hålla kontakt till invånarna i hela regionen, skapaLäs mer »

Läs föregående artikel

Norrback: Nödvändigt att tillsammans arbeta för en klimatneutral framtid

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade klimatplanen för markanvändningssektorn. Klimatplanen för markanvändningssektorn innefattar klimatåtgärder som gäller jordbruksmark, skogsbruket och förändringar i markanvändningen.

Läs följande artikel