SFP ingick valförbund i Lahtis med Centern

SFP och Centern i Lahtis har ingått ett tekniskt valförbund inför kommande kommunalval. Valförbundet förbinder inte partierna i de politiska frågorna och båda partierna förverkligar och finansierar sina egna kampanjer.
SFP har inte haft kandidater i kommunalvalet i Lahtis under 2000-talet.

– Under förra riksdagsvalet märkte vi att det i Päjät-Häme finns en efterfrågan om att få rösta på ett liberalt parti som SFP. SFP:s lokalavdelning i Lahtis är ung och är med i kommunalvalet för första gången, säger SFP i Tavastlands ordförande Pia Tyyskä.

– Partiet nominerar även ivrigt kandidater i övriga kommuner i Tavastland, fortsätter hon.

Partierna är eniga i de större kommunala frågorna. Valförbundets målsättning är att garantera fungerande bastjänster, öka livskraften genom sysselsättning, företagsamhet, väl fungerande trafikarrangemang och en säker boendemiljö. Centern och SFP vill även vara med och påverka samarbetet i hela regionen, så att landskapet kan ta hand om alla och bygga en ljusare framtid.

Centern i Lahtis har för tillfället 22 kandidater och SFP tre kandidater på sina listor. Det tekniska valförbundets målsättning är totalt 42 kandidater.

SFP:s kandidater är Sara Ikävalko, Maria Jalojärvi och Pia Tyyskä.

Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Fint att österbottniska kommuner är med i försöket om tvåårig förskoleundervisning

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen gläds åt att de österbottniska kommunerna Kronoby, Malax, Vasa och Vörå samt Karleby i landskapet Mellersta-Österbotten hör till de kommuner som slumpmässigt valts ut till försöket om den tvååriga förskoleundervisningen. Undervisnings- och kulturministeriet genomför försöket från och med augusti 2021 till maj 2024. Försöket berör barn födda åren 2016 och 2017 i drygt 100 kommuner. Staten täcker de tilläggskostnader som detta medför för kommunerna.

Läs följande artikel