Norrback: Tilläggsfinansiering till vägar i Österbotten

Riksdagens finansutskott har beviljat anslag i form av de så kallade ”julklappspengarna” till vägunderhåll i Österbotten. Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Anders Norrback gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i regionen.

– Vi har flera vägar i Österbotten där behovet av asfaltering är stort. Reparationsskulden kräver omfattande åtgärder. Glädjande nog kan vi med hjälp av finansieringen förbättra några vägar som varit i ytterst dåligt skick. Bland vägarna som nu får anslag kan nämnas Vassorvägen i Korsholm och planering av planskilda korsningen i Ytterjeppo Nykarleby. I Sydösterbotten kan man speciellt glädja sig över att Perusvägen i Kristinestad får ett anslag på 280 000€, och Blaxsnäsvägen i Närpes 160 000 €. Perusvägen är viktig för området och har en betydelsefull roll för näringslivets utveckling i området. Blaxnäsvägen har varit i ytterst dåligt skick och är viktig för områdets fortlevnad och utveckling säger Norrback.   

Ollikainen: Efterlängtade cykelvägarna i Malax nu ett steg närmare

I årtionden har gång- och cykelvägarna mellan Vias-Paxal och Köpings-Åminne i Malax varit aktuella. Riksdagens finansutskott slog i fredags fast hur tilläggsanslagen i nästa års statsbudget, de så kallade julklappspengarna, fördelas och här finns ett planeringsanslag på 170 000 euro för de två gång- och cykelvägarna i Malax. Malax kommun har reserverat 200 000 euro för detta i nästa års budget.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Finansutskottet gjorde ett viktigt budgettillägg för pneumokockvaccin

Finansutskottet gjorde ett exceptionellt tillägg på 650 000 euro till nästa års statsbudget för pneumokockvaccin. Vikten av vaccinationer för att förebygga sjukdomar har betonats ytterligare under coronaepidemin. Pneumokockvaccinationer minskar belastningen på och kostnaderna för social- och hälsovården, särskilt inom specialsjukvården, genom att antalet personer som insjuknar i pneumokocksjukdomar minskar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp), som även är medlem i finansutskottets kommun- och hälsovårdsdelegation, är glad över tilläggsfinansieringen. Som ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp har Rehn-Kivi långsiktigt arbetat för att främja pneumokockvaccination av riskgrupper och personer över 65 år.

Läs följande artikel