Rehn-Kivi: Finansutskottet gjorde ett viktigt budgettillägg för pneumokockvaccin

Finansutskottet gjorde ett exceptionellt tillägg på 650 000 euro till nästa års statsbudget för pneumokockvaccin. Vikten av vaccinationer för att förebygga sjukdomar har betonats ytterligare under coronaepidemin. Pneumokockvaccinationer minskar belastningen på och kostnaderna för social- och hälsovården, särskilt inom specialsjukvården, genom att antalet personer som insjuknar i pneumokocksjukdomar minskar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp), som även är medlem i finansutskottets kommun- och hälsovårdsdelegation, är glad över tilläggsfinansieringen. Som ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp har Rehn-Kivi långsiktigt arbetat för att främja pneumokockvaccination av riskgrupper och personer över 65 år.

– Finansutskottets budgettillägg kompenserar regeringens budgetförslag, som saknar anslag för pneumokockvaccin. Finansieringen av det nationella vaccinationsprogrammet borde ingå i regeringens budgetförslag. Budgettillägget är särskilt viktig för ett mer likvärdigt vaccinationsskydd mot pneumokocksjukdomar, eftersom den nuvarande situationen försätter medborgarna i ojämlik sits beroende på deras ekonomiska situation, säger Rehn-Kivi.  

I Finland erbjuds pneumokockvaccin för närvarande kostnadsfritt i det nationella vaccinationsprogrammet till barn under fem år och, när det gäller vuxna, endast till dem som genomgått en stamcellstransplantation. I övriga nordiska länder har det nationella pneumokockvaccinationsprogrammet utökats till följd coronaepidemin. I Danmark och Norge erbjuds gratis pneumokockvaccin nu, inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet, förutom till riskgrupperna även till alla personer över 65 år. I Sverige får alla personer över 75 år gratis pneumokockvaccin som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

– Alla satsningar i förebyggande syfte sparar pengar på lång sikt och inom vården är vaccineringar de mest kostnadseffektiva preventiva investeringarna man kan göra. Finland borde utvidga det nationella vaccinationsprogrammet med pneumokockvacciner för alla över 65 år. Genom att vaccinera oss kan vi minska risken att insjukna i livshotande sjukdomar som kräver sjukhusvård, samtidigt som belastningen på sjukvården minskar, betonar Rehn-Kivi. 

Norrback: Tilläggsfinansiering till vägar i Österbotten

Riksdagens finansutskott har beviljat anslag i form av de så kallade ”julklappspengarna” till vägunderhåll i Österbotten. Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Anders Norrback gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i regionen.

Läs föregående artikel

Biaudet: Riksdagen ger igen sitt starka stöd för kvinnoorganisationernas arbete

För tredje året i rad befäster riksdagen kvinnoorganisationernas statsstöd vid 918 000 euro, tillsammans för de tre takorganisationerna Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry.

Läs följande artikel