Ollikainen: Efterlängtade cykelvägarna i Malax nu ett steg närmare

I årtionden har gång- och cykelvägarna mellan Vias-Paxal och Köpings-Åminne i Malax varit aktuella. Riksdagens finansutskott slog i fredags fast hur tilläggsanslagen i nästa års statsbudget, de så kallade julklappspengarna, fördelas och här finns ett planeringsanslag på 170 000 euro för de två gång- och cykelvägarna i Malax. Malax kommun har reserverat 200 000 euro för detta i nästa års budget.

– Äntligen går dessa två gång- och cykelvägsprojekt framåt. De har varit aktuella länge och engagerat väldigt många, bland annat ur trafiksäkerhetssynvinkel. Staten kommer att satsa mera medel på cykel- och gångvägar i framtiden och de projekt som är färdigt planerade har mångfalt bättre möjligheter att bli förverkligade. De planeringspengar som nu beviljas är således ett otroligt viktigt steg för att dessa två projekt i Malax förverkligas, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

Även flera andra österbottniska vägprojekt beviljades medel. Hit hör behövliga förbättringar av Vassorvägen i Korsholm/Vörå, Blaxnäsvägen i Närpes samt Perusvägen i Kristinestad. Förutom detta kommer medel till planeringen av Ytterjeppokorsningen (riksväg 8/riksväg 19) i Nykarleby.

– I riksdagens tilläggsanslag finns ca 19 miljoner euro reserverade för infraprojekt i landet och österbottniska kustens projekt, som är väl spridda i landskapet, är värda över 1 miljon euro. Denna gång var vi bra med på kartan. Med goda argument och gott samarbete med bland annat kollegor var detta möjligt, säger Ollikainen.

Bland julklappspengarna finns även medel för andra viktiga ändamål, mera av nationell karaktär. Ollikainen gläds bland annat åt anslagen till Ungt företagande och Företagsbyn samt för de 1.35 miljoner euro till Konsttestarna som berör alla åttondeklassister i landet.

– Konsttestarna är Finlands största program för konstfostran var alla åttondeklassister i landet får ta del av högklassiga konstupplevelser.  Erfarenheterna av detta har varit otroligt goda, dels har de unga fått ta del av nya upplevelser men även konstfältet har fått nyttig respons för att kunna utveckla sin verksamhet för att nå yngre publik, säger Ollikainen.

Bergqvist: Nu ska Mjösundsvägen i Kimito repareras och cykelvägen i Nagu planeras!

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är glad över pengarna som tilldelas Mjösundsvägen i Kimito och planeringspengarna till lättrafikleden mellan Prostvik och Nagu centrum.

Läs föregående artikel

Norrback: Tilläggsfinansiering till vägar i Österbotten

Riksdagens finansutskott har beviljat anslag i form av de så kallade ”julklappspengarna” till vägunderhåll i Österbotten. Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Anders Norrback gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i regionen.

Läs följande artikel