Norrback: Välkomna satsningar på infrastruktur i statsbudgeten

Igår kväll kom regeringen överens om budgeten för nästa år. SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback är nöjd med de satsningar på infrastruktur som regeringen föreslår.

– I stora delar av landet är vägnätet i dåligt skick. Jag är glad över de satsningar i infrastrukturen som regeringen nu gör och att de också syns i Österbotten. Som ett exportlandskap är vi i Österbotten mycket beroende av ett fungerande transportnät så att både människor och varor kan röra sig smidigt och kostnadseffektivt, säger Norrback.

 Trafikministeriet har idag publicerat en lista på mindre trafikprojekt som får anslag. Bland projekten finns bland annat avsnittet mellan Vassor-Kärklax på riksväg 8.

 –  Riksväg 8 utgör livsnerven för invånarna och våra företag. Eftersom vi saknar järnvägsnät på kusten är ett fungerande vägnät i Österbotten desto viktigare. Därför är det med glädje jag tar emot beskedet att avsnittet Vassor-Kärklax på riksväg 8 finns med bland de projekt som regeringen satsar på.

Ollikainen: Anslaget till Vassor-Kärklax är en fantastisk nyhet

Skam den som ger sig, äntligen! Det här är en fantastisk nyhet för Österbotten är riksdagsledamot Mikko Ollikainens spontana reaktion då han får höra att förbättringarna av Vassor-Kärklax avsnittet på Riksåttan finns med i Kommunikationsministeriets budgetförslag till nästa års statsbudget.

Läs föregående artikel

Strand: En seger för exportkusten!

Beskedet om att sträckan Vassor-Kärklax nu äntligen får sina 11 miljoner euro är mycket glädjande. En smidig riksåtta är oerhört viktig för allt näringsliv, exporten samt pendlande österbottningars vardag. Att pengar även reserverats för ett förbättrande av järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki är alldeles utmärkt.

Läs följande artikel