Ollikainen: Anslaget till Vassor-Kärklax är en fantastisk nyhet

Skam den som ger sig, äntligen! Det här är en fantastisk nyhet för Österbotten är riksdagsledamot Mikko Ollikainens spontana reaktion då han får höra att förbättringarna av Vassor-Kärklax avsnittet på Riksåttan finns med i Kommunikationsministeriets budgetförslag till nästa års statsbudget.

– Riksåttan är Kustösterbottens livsnerv och otroligt viktig för oss. Just den här sträckan är en flaskhals som nu förbättras genom att bland annat bygga omkörningsfiler, gör trafiken smidigare samt ökar trafiksäkerheten på sträckan bland annat i form av en underfart för vilt. Den här nyheten gläder väldigt många, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

Projektets första del är mellan Vassor-Ölis och kostnadsförslaget är 11 miljoner. Budgetmedel fördelas så att 4 miljoner euro reserveras för år 2020 och 7 miljoner euro år 2021

– Jag hoppas också att trafiksäkerheten i Kärklax kan förbättras samtidigt genom att bygga en underfart där för den trafiken ska bli säkrare. Om det inte lyckas nu inom ramen för dessa budgetmedel måste slutliga planeringen av den inledas genast så att den kan förverkligas inom något år.

Projektet är det enda nya vägprojektet i gamla Vasa län under nästa år i statsbudgeten. Vägplanen ska ännu slutligen godkännas innan projektet kommer igång.

– I min tidigare roll som kommundirektör i Vörå har jag lobbat mycket för detta projekt, som varit aktuellt sedan 1990-talet, och det gläder mig att det råder en stor samsyn kring detta såväl politiskt som intresseorganisationer. Stort tack till alla inblandade lokalt, till partikollegor och andra riksdagsledamöter för stödet.

– Landskapsdirektör Kaj Suomelas reaktion igår om att nästa års budget är det bästa för Österbottens del på flera år fick en fin fortsättning, säger Ollikainen.

 

Ollikainen SFPs medlem i långsiktig trafikgrupp

Infrastruktursatsningarna är viktiga för den nuvarande regeringen och budgetmedlen ökar märkbart. Arbetet med den långsiktiga nationella trafikplanen, som sträcker sig till 2030, kommer inom kort igång på allvar.

Ollikainen har valts till SFPs medlem i den parlamentariska styrgruppen för nationella trafikplanen.

– Det här är en mycket viktig grupp med tanke på infrastrukturprojekten i framtiden, allt från stora stamvägarna och järnvägarna till mindre men ack så viktiga trafikleder för att hålla hela landet levande.

– Jag vet att det redan nu funderas i de österbottniska kommunerna vilka infrastrukturprojekt som ses som viktiga i framtiden. Det är viktigt att vi kan föra fram dem i den hårda konkurrensen nationellt, säger Ollikainen.

Rehn-Kivi: Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt.

Läs föregående artikel

Norrback: Välkomna satsningar på infrastruktur i statsbudgeten

Igår kväll kom regeringen överens om budgeten för nästa år. SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback är nöjd med de satsningar på infrastruktur som regeringen föreslår.

Läs följande artikel