Rehn-Kivi: Coronakrisen visar på vikten av vacciner!

I Finland har antalet nya coronafall sjunkit under de senaste veckorna. Läget är trots det inte förbi. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) betonar att bekämpningen av så väl coronaviruset som andra virussjukdomar kräver effektiva vacciner. Detta förutsätter både internationellt samarbete och stöd till forskning och utveckling.

– Det är viktigt att Finland deltar i vaccinutvecklingsarbetet vars mål är att man får ett vaccin mot coronaviruset så snabbt som möjligt. Utöver coronaviruset orsakar också säsongsinfluensa och pneumokockbakterier sjukdomar som kan fordra sjukhusvård. Med dessa kan man skydda sig mot genom vaccinering. Det är viktigt att Finland också utreder pneumokockvaccinets effekt för folkhälsan i samband med coronaepidemin, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi lämnade tidigare in ett skriftligt spörsmål om att avgiftsfritt erbjuda pneumokockvaccin för över 65-åringar för att ge skydd mot eventuella följdsjukdomar till coronaviruset. Något som bland annat Danmark nyligen fattat beslut om. I det avvaktande svaret till spörsmålet motiverar social- och hälsovårdsministeriet att det inte ännu finns tillräckliga forskningsdata om att lunginflammationer förorsakade av pneumokockbakterier är en följdsjukdom till det nya coronaviruset. Man verkar inte heller vara, i motsats till många infektionsläkare, övertygad om pneumokockvaccinets effektivitet när det gäller att förebygga följdsjukdomar i största allmänhet. Enligt Rehn-Kivi borde vi nu därför blicka framåt och agera proaktivt.

Politiskt har vi ett stort ansvar för att dämpa coronakrisens effekter.  Världshälsoorganisationen, WHO, har redan betonat vikten av influensa – och pneumokockvacciner i bekämpningen av luftvägsinfektioner i en epidemisituation. Finland borde nu lyssna på experterna och både aktivt delta i vaccinutvecklingen och ta i bruk vacciner som har effekt. Från ett socioekonomiskt perspektiv är det också viktigt att vi jämlikt och kostnadsfritt erbjuder vaccin till personer som är i riskgruppen, också till alla över 65-åringar, säger Rehn-Kivi.

 

Wickström: Högskolorna borde erbjuda fler antagningsplatser redan hösten 2020

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att högskolorna i Finland kunde erbjuda fler antagningsplatser redan från hösten 2020. Enligt Wickström är det viktigt för att bland annat säkerställa en meningsfull sysselsättning för så många som möjligt i höst.

Läs föregående artikel

Norrgård: Vi behöver lyssna på skogsbärsbranschen

Skogsbärsbranschen står inför stora svårigheter om inte utländska bärplockare kan komma till Finland inför denna bärsäong. Österbotten drabbas i allra högsta grad om inte branchens företag erhåller den hjälp till bärplockning som behövs.

Läs följande artikel