Nu är det dags för riksdagen att godkänna förslaget till ny sametingslag

Henriksson på Samernas nationaldag:

Idag är det Samernas nationaldag. Dagen uppmärksammar samernas kultur, historia och språk. Justitieminister, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson betonar att det är hög tid för att förnya sametingslagen på ett sätt som sametinget själv kan omfatta.

–  Som ansvarig minister för samefrågor, vill jag på Samernas nationaldag betona att samernas självbestämmanderätt måste förverkligas. SFP har länge arbetat hårt för att garantera samernas rätt till sitt språk, sin kultur och att de kan utöva sina traditionella näringar, säger Henriksson.

Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Enligt Finlands grundlag har samerna självstyrelse i frågor som gäller språk och kultur i sitt hembygdsområde. Henriksson vill att riksdagen ska godkänna förslaget till en ny sametingslag under de närmaste veckorna.

– En ny sametingslag behövs för att lagen är föråldrad och för att trygga samernas rättigheter som ursprungsfolk. Finland har fått upprepade anmärkningar av olika FN-organ om att samernas rättigheter kränks. Det här måste få ett slut, säger Henriksson.

Norrback: Jordbrukets lönsamhetskris akut då livsmedelsförsörjningen hotas

Landsbygden och skärgården har många utmaningar. Trots det sitter också just landsbygden och skärgården på en del av lösningarna till utmaningarna förknippade med klimatet, biodiversiteten samt livsmedel menar riksdagsledamot och riksdagsvalskandidat Anders Norrback.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi behöver ett företagardiplom på andra stadiet.

- Attityden kring företagande är på klar uppgång. Det är dags att det också syns i undervisningen. Vi behöver ett företagardiplom på andra stadiet. Det tycker Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Läs följande artikel