Nylander: Det måste utbildas fler svenskspråkiga studiehandledare

Det har inte utbildats studiehandledare på svenska på flera år. Därför är det svårt att få behöriga studiehandledare.

Riksdagens kulturutskott godkände idag betänkandet om den nya gymnasielagen.

– Lagen innehåller mycket gott såsom rätten till studiehandledning och specialundervisning, vilket inte sker en dag för tidigt, säger Mikaela Nylander som är medlem i riksdagens kulturutskott.

Ämnesöverskridande studiehelheter motsvarar också dagens behov av mångsidigt kunnande där man greppar större helheter.

– Ett utvidgat samarbete med högskolorna ingår i lagen, vilket är bra. Men det här får inte leda till att gymnasier som inte befinner sig i närheten av högskolor inte upplevs som attraktiva på grund av sitt läge, påtalar Nylander.

– De största utmaningarna hänför sig till den otillräckliga finansieringen och tillgången till behöriga svenskspråkiga studiehandledare. Redan nu har vi problem med alltför få behöriga studiehandledare på svenskt håll. Ingen utbildning har skett på flera år och behovet av utbildade studiehandledare måste nu tas på allvar, säger Nylander.

Henriksson: Hallituspuolueilla erittäin vakavan pohtimisen paikka

Riksdagens grundlagsutskott har gett sitt utlåtande. Regeringens förslag till valfrihet innehåller fortfarande allvarliga grundlagsproblem. Det finns sammanlagt ca 20 punkter som strider med grundlagen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Ta tag i vargproblemet

Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas, säger Anna-Maja Henriksson

Läs följande artikel