Henriksson: Ta tag i vargproblemet

Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas, säger Anna-Maja Henriksson

– Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas. Vargen hör inte hemma i bebyggelsen. Det vore oerhört viktigt att jord- och skogsbruksministeriet nu ger klara signaler att man tar vargens tydliga ökning i västra Finland och Österbotten på allvar. Fortsätter utvecklingen så här kan situationen bli ohållbar till hösten, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) uppskattning var vargbeståndet i Finland i mars 2018 totalt 20 vargflockar. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Nu har vargen flyttat västerut: hela 70 % av dem fanns det i det västra stamförvaltningsområdet. Enligt Luke har mängden varg i Österbotten fördubblats jämfört med situationen 2017 och de uppgår nu till cirka 30.

– Det är märkligt att man i detta skede redan från Lukes sida vill slå fast att det inte ska ges något utrymme för stamvårdande jakt i den nya skötselplanen som arbetas fram under hösten. Nu borde man inte utesluta några alternativ, utan hitta fungerande lösningar som inger förtroende hos befolkningen, säger Henriksson.

– I en sådan här ny situation, där förändringen skett snabbt, är det ytterst viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar.

Nylander: Det måste utbildas fler svenskspråkiga studiehandledare

Det har inte utbildats studiehandledare på svenska på flera år. Därför är det svårt att få behöriga studiehandledare.

Läs föregående artikel

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

Läs följande artikel