Andra stadiets utbildning ska vara avgiftsfri. Yrkesutbildningen bör ge goda färdigheter i ett yrke och utbildningen ska motsvara arbetsmarknadens behov. Samarbetet med arbetslivet måste ytterligare utvecklas för att trygga ungdomars praktikplatser och möjlighet till läroavtalsutbildning. Då arbetslivet förändras i snabb takt är möjligheten till fortbildning och att kunna utbilda sig till ett yrke som vuxen avgörande.
Alla studerandes rätt till tillräcklig närundervisning i yrkes- och gymnasieutbildningen ska tryggas.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.

Partidagen 2018 i Uleåborg

Motion 53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för: att implementeringen och resultaten av anvisningarna för hantering av sexuella trakasserier och det nationella