Nylander får årets teckenspråksbragd

Specialgruppernas ställning måste tryggas i pågående reformer, säger SFP:s ordförande Carl Haglund.

Då samhällsservicen omstruktureras dominerar prislappar och maktfördelning vanligen den politiska diskussionen. Det betyder att majoritetens stämmor ljuder högre än vanligt och att mindre gruppers behov inte uppmärksammas.

– I de processerna är det viktigt att det finns politiska aktörer som för minoriteternas talan och tryggar deras rättigheter och intressen. Fast det kan verka självklart är det inte givet att så sker, säger Haglund.

Svenska Folkpartiet är erkänt bra att trygga intressen för de grupper vars talan inte hörs i de dominerande diskussionerna. Som ett glädjande erkännande för detta tilldelas Svenska Riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander idag Finlands Dövas Förbunds hederspris Årets teckenspråksbragd för sina insatser för de teckenspråkigas rättigheter.

– För mig har det varit viktigt att lyfta upp frågan om de teckenspråkigas rättigheter på den politiska agendan i och med grundandet av teckenspråksnätverket i riksdagen. Förutom att stärka de teckenspråkigas rättigheter i olika servicesammanhang behöver vi jobba för rätten till det egna språket och identiteten, poängterar Nylander.

– Också framöver fortsätter Svenska Folkpartiet sitt arbete för att den enskilda människans intressen ska vara ledande i den politik som förs, avslutar Haglund.

Helsingfors stadsfullmäktige beredde budgeten 2016

Björn Månsson höll gruppanförandet.

Läs föregående artikel

Misha Eriksson med i riksdagsvalet

Mikael "Misha" Eriksson kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs följande artikel