Misha Eriksson med i riksdagsvalet

Mikael ”Misha” Eriksson kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Barn och ungas välmående, utbildningsfrågor, goda förutsättningar till företagsamhet och entrepenörskap samt hållbar utveckling med gröna värden är Mishas viktigaste teman i riksdagsvalet.

– Det finns inga orsaker till att inte satsa på förebyggande arbete med våra barn och unga. Förebyggande arbete besparar både barn och anhöriga en massa illamående och onödigt lidande. Ju senare man ingriper desto svårare blir det. Ur ett krasst ekonomiskt perspektiv sparar samhället en massa pengar med förebyggande arbete. Det är en självklarhet att vårt samhälle måste göra allt det kan för att inte låta barn och unga fara illa, anser Misha.

Misha har under sin långa karriär som både lärare och studiehandledare haft en bra insyn i barns och ungas vardag och deras utmaningar.

– Vårt nuvarande utbildningssystem, från förskola till doktorsexamen, har visat sig vara väldigt bra på många sätt, säger han. Vi måste däremot se till att det håller måtten också i framtiden, ta vara på dess starka sidor och se till att det motsvarar de krav framtidens samhälle ställer på det. Det här ska ske med studerandes bästa framför ögonen.

– Företagsamhet och entrepenörskap måste bli ett attraktivt alternativ, framför allt för våra ungdomar. Vägen från idé till slutprodukt får inte vara stenig. Det ska vara lätt att komma igång, och om man råkar misslyckas ska det inte vara svårt att börja om på nytt. Det gynnar alla om vi har fungerande småföretag runt om landet.

Misha lyfter också upp vikten av hållbar utveckling och gröna värden.

– Många framgångsrika nya företag har förstått att satsa på miljöteknik på olika plan. Här finns en enorm potential för Finland att gå i spetsen för en viktig uttveckling.

I kommunalvalet 2012 gjorde Misha ett toppresultat och blev invald i Esbo stadsfullmäktige, där han fokuserat på barn- och ungdomsfrågor. Sedan årsskiftet fungerar han också som fullmäktigegruppens ordförande. Sedan hösten 2014 jobbar Misha som rektor i Ekenäs gymnasium. Misha är också känd som trogen gäst i Radio Vegas program Eftersnack. Misha bor i Esbo med sambo och två barn i skolåldern. Då böcker, film och fotboll inte pockar på hans uppmärksamhet lägger han långrev och njuter av friden i Kasnäs skärgård.

Nylander får årets teckenspråksbragd

Specialgruppernas ställning måste tryggas i pågående reformer, säger SFP:s ordförande Carl Haglund.

Läs föregående artikel

Tolv ministrar räcker inte!

Centerns ordförande Juha Sipilä har i flera sammanhang hävdat att en regering klarar sig med 12 ministrar.

Läs följande artikel