Nylander redo för riksdagsvalet 2019

Att trygga tillgängligheten till service i hela Nyland är en fråga som kommer att kräva mycket arbete under följande period. Den svenskspråkiga servicen har försvagats under nuvarande riksdagsperiod, denna utveckling kan inte fortsätta.

Svenska folkpartiet i Nyland har nominerat sina första kandidater till riksdagsvalet i april 2019. Riksdagsledamot Mikaela Nylander är en av kandidaterna.

− Min kandidatur känns bra och naturlig eftersom jag har mycket att ge i politiken. Den kunskap, insikt, samarbetsförmåga och de nätverk jag har behövs, säger Nylander.

− Tre helheter engagerar mig. Den första helheten gäller de stora och viktiga reformer jag vill vara med och påverka. Vi behöver en ordentlig arbetsmarknadsreform så att den svarar mot verkligheten med snuttjobb och ständigt förändrade krav på kunskap. En familjeledighetsreform och en reform av socialskyddet krävs för att sporra till arbete och företagande. Att stärka företagarnas socialskydd är ett arbete som kräver insatser, konstaterar Nylander.

− Den andra helheten gäller utbildningen. Vår skola måste klara av att skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga. Utbildningen på alla nivåer behöver nu resurser och arbetsro för att kunna satsa på grundfunktionerna – alla kortvariga projekt håller på att suga musten ur hela vår utbildning, säger Nylander. Det livslånga lärandet kräver helhetssyn och prioriteringar.

− Att trygga tillgängligheten till service i hela Nyland är en fråga som kommer att kräva mycket arbete under följande period. Den svenskspråkiga servicen har försvagats under nuvarande riksdagsperiod, denna utveckling kan inte fortsätta. Oberoende om vi talar om sjukhus, hälsovårdscentraler, tingsrätter eller polisväsendet kommer det att krävas en stark intressebevakning, säger Nylander.

SFP:s krets i Nyland nominerade elva riksdagsvalskandidater

Kretsmötet hölls i Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Kandidater för det eveuntella landskapsvalet presenterades också.

Läs föregående artikel

Otto Andersson siktar på riksdagen

Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna.

Läs följande artikel