SFP:s krets i Nyland nominerade elva riksdagsvalskandidater

Kretsmötet hölls i Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Kandidater för det eveuntella landskapsvalet presenterades också.

Svenska folkpartiets nyländska krets höll sitt möte i Kuggom, Lovisa på torsdagskvällen den 19 april. Partiet nominerade elva kandidater till riksdagsvalet i april nästa år.

Kandidaterna är följande: Anders Adlercreutz, Kyrkslätt Niklas Andersson, Raseborg Otto Andersson, Lovisa Thomas Blomqvist, Raseborg Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå Patrik Karlsson, Vanda Mikaela Nylander, Borgå Kristian Rehnström, Vanda Heidi Seppälä, Vichtis Frida Sigfrids, Borgå och Henrik Wickström, Ingå.

Kretsen presenterade också 46 kandidater som har gett sitt samtycke till att ställa upp i landskapsvalet i oktober, i fall ett sådant blir av. De kommer att officiellt nomineras om lagstiftningen om landskapsreformen godkänns av riksdagen. Den nyländska SFP-kretsen återvalde Mia Heijnsbroek-Wirén från Lovisa till ordförande. Till vice ordförande återvaldes Dan Johansson från Raseborg och Anna Lena Karlsson-Finne från Grankulla.

Henriksson: Glädjande att justitieministern har lyssnat

Tillgången på svenskspråkiga domare och notarier förbättras efter påstötningar från Svenska folkpartiet.

Läs föregående artikel

Nylander redo för riksdagsvalet 2019

Att trygga tillgängligheten till service i hela Nyland är en fråga som kommer att kräva mycket arbete under följande period. Den svenskspråkiga servicen har försvagats under nuvarande riksdagsperiod, denna utveckling kan inte fortsätta.

Läs följande artikel